Fortsätt satsa på Samverkan med näringslivet!

MiraCareer Services

Samverkan med näringslivet leder I hög utsträckning till att nyutexaminerade studenter får kvalificerade jobb och högre lön. Detta konstaterades för femte året i rad när årets upplaga av högskolekvalitet presenterades för ett par veckor sedan.

Tyvärr, även med vetskapen om detta och att Sverige är ett av de länder i världen som lägger mest resurser på utbildning sett som andel av BNP, har vi inte utbildningar i toppklass. Högskolekvalitet 2011 visar på att bara 6 på 10 anser sig ha ett kvalificerat arbete ett år efter examen.


Företagarnas allra viktigaste leverantörer ur ett kompetens-försörjningsperspektiv är landets högskolor och universitet. Svenskt Näringslivs har också en utgångspunkt som säger att all utbildning, oavsett nivå, ska ha som huvudfokus att leda till jobb och därmed bidra till samhällsnytta.

I sammanfattningen av Högskolekvalitet 2011 lyfts det trots allt fram att samverkan med det om givande samhället har ökat. Dock är det fortfarande utbildningar som till ytterst liten- eller ingen del alls har någon samverkan.

För att förbättra situationen krävs ett jobbperspektiv. Incitamentstrukturer och resultat som visar på hur väl utbildningarna lyckas skapa konkurrenskraftiga individer som efter examen få kvalificerade jobb är en förutsättning. Detta perspektiv saknas idag enligt högskolekvalitet 2011.

Källa: Svenskt Näringsliv 2011-04-01