Stor donation från Sverige till Hanken

MiraFundraising Management

Familjen Erling-Perssons Stiftelse har donerat 2,5 miljoner euro till Hanken. Det är den hittills största donationen i högskolans fundraisingkampanj Hanken 100.

Hanken startade sin fundraisingkampanj då högskolan fyllde 100 år 2009. Målet var att samla in 10 miljoner. Den summan är nu nådd. Högskolan har hittills fått ta emot donationer för drygt 11 miljoner euro.
Grattis Hanken! Läs mer här