Rankingar av Sveriges högskolor

MiraRankings, Student Recruitment

Senaste numret av tidskriften Fokus har som tema ranking av Sveriges högskolor. Artikeln är intressant och kan läsas här.

De flesta av de rankingar som nämns i artikeln har vi redan skrivit om på den här bloggen (klicka på Label: Ranking nedan för att se alla relaterade inlägg).

En intressant ranking från artikeln jag dock inte stött på tidigare. Den finns att läsa på http://www.urank.se/ och är framtagen av tre tunga akademiker på eget iniativ. “Syftet med rankingen är i första hand att pröva hur de svenska universiteten och högskolorna ‘reagerar’ på en uppsättning kriterier, som internationellt synes dominera. Det bör understrykas att vad som rankas är lärosätena betraktade som anstalter för högre utbildning, inte forskning.”

Topp 5-listan enligt denna ranking är:
1. Handelshögskolan i Stockholm
2. Karolinska Institutet
3. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)
4. Lunds universitet
5. Uppsala universitet


Rankingen bygger på sex olika kriterier: Studenter, Lärare, Forskning/Forskarutbildning, Bibliotek och Studentomdöme.

Det finns ett sjunde kriterium som de valt att titta på separat. Det handlar om “bredd i studentrekryteringen” (social bakgrund, första generationen i högre utbildning, utländsk bakgrund, könsfördelning). Det kriteriet brukar inte förkomma i internationella rankingar och ingår därför inte i totallistan ovan. Men om man tittar på det kriteriet separat så hamnar Handelshögskolan i Stockholm plötsligt längst ned och toppas istället av Södertörns högskola. Faktum är att det finns ett ganska tydligt negativt samband mellan den första rankinglistan och kriteriet för bredd i rekryteringen. Ett lärosäte som hamnar högt i rankingen tenderar att få ett lågt värde när det gäller bredd i rekryteringen.