Hur tar man bort sitt konto i My Alumni Page?

Mira

Uppdatering 20200317: Nedanstående information gäller Miras äldre lösning för alumnrelationer. I vår nya lösning, Alumni Registrations Forms, finns det en funktion som gör det möjligt för alumnen att avregistrera sig. 

En alumn identifierar sig (genom att ange e-postadress, MinId eller annan identifieringstjänst), och därefter redigera vilken relation hen vill ha till lärosätet. Alumnen kan då redigera dels vilken kommunikation hen vill ha och hur hen vill engagera sig.

Hur kan en registrerad ta bort sitt konto?

My Alumni Page bygger inte på något eget användarkonto, utan använder sig av andra tjänsters användarkonton eller att man använder en bekräftad e-postadress. Det finns inget konto att ta bort i My Alumni Page.

Vi har ingen funktion som spärrar möjligheten för en alumn att använda My Alumni Page om hen har en bekräftad e-postadress eller kan verifiera sig som alumn vi andra tjänster.

Om alumnen ändå vill ta bort sitt konto?

Hänvisa till de relevanta externa tjänsterna. De har även funktioner för att upphäva kopplingen till Mira-systemet.

Och om en registrerad vill ta bort all information om sig själv, ev med hänvisning till personuppgiftslagen (personopplysningsloven)?

Det vanligaste om en alumn ber att få bli borttagen är att hen inte längre vill ha utskick. Hänvisa till att använda My Alumni Page.

Om en alumn verkligen vill att alla (eller vissa) uppgifter som som finns registrerade hos ett lärosäte, så behöver det hanteras mer övergripande. Om uppgifterna ska raderas ur Mira har vi ingen möjlighet att kontroller att de inte fylls på igen från andra system eller manuellt. Kontakta oss så hjälper vi till.

Was this article helpful?

Related Articles