fbpx

Massuppdateringar i av personer i ditt CRM-system

En sak som många av våra kunder ofta vill göra är massuppdatera en viss grupp av personer i sitt system. Det kan exempelvis vara deltagare i ett mentorskapsprogram som man vill markera som mentorer eller personer kopplade till partnerföretag som man vill markera som extern samarbetspartner. Fram tills nu har det varit rätt omständligt att göra och krävt rätt mycket handpåläggning, men nu har vi tagit fram en ny funktion som gör det möjligt för en administratör att själv sätta person- och samverkanskategorier på en grupp personer. Funktionen kallar vi rätt och slätt för “Massuppdatering” och är en ny flik på menyn för urval. Eftersom det finns vissa risker att göra fel när man gör massuppdateringar är detta en funktion som endast visas för de som har rättigheten “Systemadministratör”.

Fliken “Massuppdatering” leder till en vy där en systemadministratör för det skapade urvalet kan tagga alla personer med person- och samverkanskategorier alternativt ta bort person- och samverkanskategorier från personerna.

Genom att arbeta med urval är det alltså nu enkelt tagga upp grupper av personer i sitt system med de kategorier som önskas eller ta bort kategorier på personer som har felaktiga/inaktuella taggar. Denna lösning passar om du vill arbeta med personer som redan finns i databasen. Om du däremot behöver importera in personer från exempelvis en Excel-fil rekommenderar vi att du istället använder dig av vår importera personer-funktion.

Vill du veta mer om importer av personer och massuppdateringar? Hör i så fall gärna av dig till mig på johan.johannesson@mira.se

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support