fbpx

Vad är en Systemadministratör i Mira?

I Mira styr vilka modulrättigheter en användare har vad som visas upp när personen är inloggad i administrationsgränssnittet. Om användaren har rättighet att hantera Alumnrelationer visas den funktionalitet som är kopplad till alumnregistreringar, godkännande och hantering av alumner för den personen och om rättigheten saknas är funktionaliteten dold. Modulrättigheter blir alltså ett sätt att göra systemet mer lättillgängligt för användare som arbetar sällan i systemet eller arbetar inom ett begränsat område eftersom funktionalitet som inte den användaren enkelt kan döljas.

Vad gör egentligen rättigheten “Systemadministration

Så långt låter det logiskt. Funktionalitet som hör till alumnrelationer är kopplad till rättigheten för alumnverksamhet och på samma sätt fungerar också exempelvis evenemangs- och fundraisingrättigheterna. Men hur fungerar modulrättigheten Systemadministration som inte verkar kopplad till någon specifik modul?

Tanken med denna modul är att den går på tvärs igenom systemet och ger rättigheter att ändra eller uppdatera information som är känslig eller som är svår att ändra tillbaka. Exempel på detta är dubbletthantering, massuppdatering av kategorier, behandling och godkännande av ansökande eller möjligheten att ge andra medarbetare modulrättigheter i systemet. Rättigheten Systemadministration är inte begränsad till en enskild användare utan det är möjligt i Mira att ha ett antal  antal avancerade användare med denna rättighet. Nedan är ett antal av de funktioner som är kopplade till systemadministration:

  • Möjlighet att editera e-postmallar
  • Hantera gallring
  • Massuppdatering
  • Markera en person som avliden
  • Dubbletthantering
  • Hantera andra användares rättigheter

Läs mer om modulbaserade rättigheter här

Läs om hur Miras dubbletthantering fungerar här

 

Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support