Hur gör jag ett testutskick? – Mira Network FAQ

Magnus Bratt

När man ska göra större eller viktiga e-postutskick så kan man först vilja göra ett testutskick till sig själv. Så här gör du i Mira:

tl;dr: Skicka först mailet till dig själv. När du är nöjd med ditt e-postmeddelande, så väljer du mottagarna och därefter att skicka e-post. Men istället för att välja att utgå från en innehållsmall, så väljer du att utgå från tidigare skickad e-post. Du får nu det tidigare mailets innehåll men med dina verkliga mottagare.

Steg för steg

 1. Gå till din egen profil i Mira, t.ex. genom att klicka på ditt namn uppe till höger, och därefter Profil.
  User profile
 2. Från din profilsida, i detaljerboxen, välj Hantera > Skicka e-post.
  Profile send email
 3. Välj den innehållsmall du vill använda
 4. Välj avsändare, skriv ämnesrad och innehåll. Använd dynamiska fält om du vill.
 5. Klicka på förhandsgranska och därefter skicka.
 6. Kontrollera att allt ser bra ut (se checklista nedan)
 7. Tillbaka i Mira, välj de verkliga mottagarna (personurval eller markera i listor) och välj Skicka e-post
 8. Istället för att välja att utgå från en innehållsmall, så väljer du att utgå från tidigare skickad e-post.
  Send email - templates and previous campaigns
 9. Välj det tidigare utskicket som du nu vill skicka till de riktiga mottagarna. OBS att du ska klicka Välj, inte ämnesraden.
  Send email - start with previous email
 10. Du får nu det tidigare epostmeddelandets innehåll men med de mottagare som du vill skicka till på riktigt. Klicka Förhandsgranska, kontrollera en sista gång att allt ser bra ut och klicka Skicka.

Checklista 

 • Bra ämnesrad?
 • Rätt avsändare?
 • Fungerar alla länkar?
 • Ser det bra ut i mobil? På dator?
 • Är alla tänkta bilagor med?

Was this article helpful?

Related Articles