Så använder du Mira för att kommunicera med deltagarna på ett evenemang (t.ex. om det är inställt)

Johan Johannesson

För att kontakta anmälda deltagare på ett evenemang, gör så här:

  1. Om evenemanget inte visas på din startsida, använd navigeringen och välj Evenemang > Evenemang och sök fram rätt evenemang.
  2. På evenemangets profilsida, fliken Anmälningar, klicka på filterknappen (tratten) och välj bekräftade, inbjudna, och/eller anmälda efter vad som är lämpligt.
  3. Markera alla genom att klicka på den översta kryssrutan.
  4. För att skicka e-post, klicka på åtgärdsknappen (blixten) och välj Skicka e-post.
  5. För att skicka SMS, klicka på åtgärdsknappen (blixten) och välj Skapa urval. Därefter kan du från fliken Behandla urval välja Skicka SMS. (tilläggsmodul)

Om du bara gjort ett e-postutskick för att informera om evenemanget och vill  göra nytt utskick till samma mottagare, gör så här:

  1. I vänsternavigeringen, välje E-post > Skickad e-post.
  2. På utskickets profilsida, fliken Mottagare, markera alla genom att klicka på den översta kryssrutan.
  3. Klicka på åtgärdsknappen (blixten) och välj Skicka e-post.
  4. Om du vill utgå från samma innehåll som i det utskicket med inbjudan, kan du istället för att välja en mall, klicka på fliken Skickad e-post, och söka fram det tidigare utskicket. Klicka på knappen Välj för att skapa ett nytt utskick baserat på samma innehåll som det tidigare utskicket.

Was this article helpful?

Related Articles