fbpx

Så använder du Mira för att kommunicera med deltagarna på ett evenemang (t.ex. om det är inställt)

För att kontakta anmälda deltagare på ett evenemang, gör så här:

  1. Om evenemanget inte visas på din startsida, använd navigeringen och välj Evenemang > Evenemang och sök fram rätt evenemang.
  2. På evenemangets profilsida, fliken Anmälningar, klicka på filterknappen (tratten) och välj bekräftade, inbjudna, och/eller anmälda efter vad som är lämpligt.
  3. Markera alla genom att klicka på den översta kryssrutan.
  4. För att skicka e-post, klicka på åtgärdsknappen (blixten) och välj Skicka e-post.
  5. För att skicka SMS, klicka på åtgärdsknappen (blixten) och välj Skapa urval. Därefter kan du från fliken Behandla urval välja Skicka SMS. (tilläggsmodul)

Om du bara gjort ett e-postutskick för att informera om evenemanget och vill  göra nytt utskick till samma mottagare, gör så här:

  1. I vänsternavigeringen, välje E-post > Skickad e-post.
  2. På utskickets profilsida, fliken Mottagare, markera alla genom att klicka på den översta kryssrutan.
  3. Klicka på åtgärdsknappen (blixten) och välj Skicka e-post.
  4. Om du vill utgå från samma innehåll som i det utskicket med inbjudan, kan du istället för att välja en mall, klicka på fliken Skickad e-post, och söka fram det tidigare utskicket. Klicka på knappen Välj för att skapa ett nytt utskick baserat på samma innehåll som det tidigare utskicket.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support