fbpx

FAQ: Hur bör vi hantera återbetalda donationer?

“Vi har fått donationer från en person som ska återbetalas.  Själva återbetalnignen är lätt att hantera i betalningssystemet och i ekonomisystemet, men hur bör vi hantera detta i Mira?”
I och med att detta rör betalningar, så kan det vara bra att ha ett spår av vad som har hänt så att de olika systemen hänger ihop. Därför bör du inte bara radera de återbetalda donatonerna, utan det är bättre att i Mira ändra beloppet till 0, och göra en notering om att just denna gåva är återbetald.
Gör så här
  1. Sök fram de relevanta gåvorna, t.ex. genom att klicka Fundraising > Gåvor och filtrera på donatorns namn. Du ser då snabbt historiken och eventuella dubbletter.
  2. För den gåva du har återbetalat, klicka Visa.
  3. Klicka Belopp och ändra gåvobeloppet till 0 och ändra även betalningar till 0. Klicka Spara.
  4. Klicka Interna noteringar, och gör en notering, t.ex. “Återbetald enl. ö.k.”. Här kan det vara lämpligt att ange eventuell referensnummer för transaktionen för återbetalningen.
Nu ska summan av gåvor i Mira att stämma med nettot hos betalningsoperatör och i ekonomisystemet, och det går att se historiken i Mira, både för donatorn på personprofilen och i listor över gåvor.
Was this article helpful?

Related Articles

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support