Så uppfyller du dataskyddsförordningens regler om gallring av personuppgifter i CRM-system

Magnus BrattBlog

Hur hanterar man personuppgifter som inte längre används eller är relevanta för sin verksamhet? Den nya dataskyddsförordningen kräver att alla som sparar personuppgifter också har rutiner för att radera de uppgifter som är nödvändiga för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas. Så hur ska man gå tillväga? I denna artikel kommer vi gå igenom hur du praktiskt kan gå tillväga … Read More

Nya dataskyddsförordningen (GDPR) och samverkan – samtycke eller uppgift av allmänt intresse?

Magnus BrattBlog, CRM, GDPR

En risk med den nya dataskyddsförordningen är, utöver viten och negativ publicitet om man inte följer lagen, att man inte får förutsättningar att fortsätta bedriva sin verksamhet effektivt. Det finns idag en uppfattning hos vissa att den enda lagliga grunden för att behandla personuppgifter om tidigare studenter är alumnens samtycke. Min bild är att det är en missuppfattning. Det finns … Read More

Release #35073 Improvements to Major Gift Opportunities and more logical order of menu options for Fundraising

Magnus BrattBlog

1) When creating a Major Gift Opportunity, you are now required to select a potential donor (person or organization). Once a Major Gift Opportunity is created, you cannot edit the connected donor. (#34367) 2) It is now also possible to delete a major gift opportunity. Before you could just inactivate a major gift opportunity. Inactivated major gift opportunities are shown in lists, but … Read More

Release #34147 for Mira Online Donations and Mira Event Management

MiraBlog

Psst! Scroll down to read a Swedish version. And you can find all of our release notes on www.mira.se/tag/release/ This release includes new features in our products Mira Online Donations and Mira Event Management. Among other thins we have developed a new tab on the organization card in RM. And as always, we are releasing several bug fixes.  Copy of … Read More

Hanken främjar sitt samverkansarbete genom en integrerad alumni- och fundraisingorganisation

MiraBlog

Psst, scroll down for an english version. Innan Hanken började arbeta med Mira fanns flera behov inom alumni och fundraising. Idag arbetar lärosätet med en lösning som stöttar flera behov. Alumni- och fundraisingarbetet är integrerat vilket främjar samverkansarbetet och gör arbetet med de externa relationerna effektivare. Brett behov över verksamheten Hanken behövde en lösning för att effektivisera verksamheten och hålla … Read More

Magnus BrattFundraising Management

Hanken strengthens collaboration through an integrated alumni and fundraising organization Before Hanken started working with Mira they had several needs within alumni and fundraising. Today the university uses a solution that supports several needs. The alumni and fundraising work is integrated, which supports collaboration projects and makes the work with external relations more efficiently. Many challenges over the organization Hanken … Read More

Entreprenörskapsforum bjuder in till seminarium: Privata donationer till högre utbildning och forskning

MiraEvents

Torsdagen den 5 november bjuder Entreprenörskapsforum in till frukostseminarium om finansiering av forskning och högre utbildning. Seminariet tar sin utgångspunkt i det finska systemet där staten under senare år stimulerar privata donationer till lärosätena genom motfinansiering och utökad avdragsrätt. På seminariet diskuteras Vilka effekter får systemet för lärosätena? Vad kan vi lära av det finska systemet? Kan motfinansiering användas i … Read More

Our summary of CASE Europe Nordic Summit 2015

MiraBlog

Last week we participated at CASE Europe Nordic Summit 2015 here in Stockholm. We met new and familiar faces, took part of trends, inspirational sessions – and challenges within higher education. And for those of you who was not able to participate, here is our summary and our reflections. Christer Fuglesang, Director at KTH Space Centre, former astronaut, and an … Read More

News from the latest issue of KTH & co.

MiraBlog

A while ago we published an article about KTH’s Campaign that raises over 1 million for KTH Opportunities Fund. In the article, Joe McAleer at KTH told us that the goal of the campaign was to raise 500.000 SEK from single donations and 3-year pledges. In the end over a third of alumni who were asked agreed to make a … Read More

Mira Network antar ALS Ice Bucket Challenge!

MiraBlog

Förra veckan utmanade Lunds universitet oss på Mira Network i ALS Ice Bucket Challenge. Vi på Mira Network med Patrik, och Magnus (ovetandes) i spetsen antog utmaningen. Nu utmanar vi Lene Lund på Aarhus University, Leona Axelsson på Stockholms Universitet och Adela Rodrigo på KTH!