White Paper: Utmaningar och vinster med Alumni Engagement

Detta White Paper syftar till att vara en guide som på ett övergripande plan förklarar utmaningar som alumniversamheter ofta står inför i sitt arbete med Alumni Engagement. Det ger också tips på hur du kan öka dina alumners engagemang och vilka vinster som du kan förvänta dig. Samt två exempel från verkligheten. 

I detta White Paper hittar du
  • Introduktion
  • Utmaningar med Alumni Engagement
  • Målbilder och aktivitetsplaner
  • Vinster med Alumni Engagement
  • Exempel från verkligheten
  • Dina idéer

Ange din e-post (required)

Was this article helpful?

Related Articles