fbpx

Personstatistikrapport visar demografi, karriär- och utbildningsinformation för urval

Personstatistikrapporten är ett enkelt sätt att för ett urval visualisera nyckeltal för personerna i ett urval. Den har funnits länge i Mira och visat upp i vilka länder  personerna i urvalet bor, köns- och åldersfördelning bland personerna, vilka arbetsplatser och befattningar som är representerade, vilka program och examina som personerna har samt när de påbörjade och avslutade sina utbildningar. Nu har gjort en större uppdatering av rapporten vilket gett den ett välbehövligt ansiktslyft.

Följande förbättringar är gjorda:

  • Vi har arbetat om kartan och förtydligat hur personer visualiseras i den genom att lägga till betydligt fler färger vilket underlättar för användaren att snabbt se skillnaden mellan hur många personer som är representerade i de olika länderna. Vi har också arbetat bort ett fel som gjorde att personer i Storbritannien av någon anledning inte kunde visas (en post-brexit effekt? =) ).
  • Samtidigt har vi också gjort om hur tabellerna är uppbyggda som visar personstatistik både vad gäller radavstånd och skalor. Tidigare kunde det uppstå problem med läsbarhet om det fanns många rader att visa upp vilket vi arbetat bort. Vi har också sett till att ändra skalorna i diagrammen från linjära till logaritmiska. Detta har medfört att det är enklare att visa upp väldigt stora urval utan att diagrammen blir svårlästa.
  • Den sista stora förbättringen är att vi nu lagt till ett nytt block med information för personerna i urvalet som visar vilka person- och samverkanskategorier personerna tillhör och vem som är internt ansvarig.

Du kan hitta personstatistikrapporten för  urval på fliken “Behandla urval”.

 

Was this article helpful?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support