fbpx

FAQ: Varför finns det en alumnregistreringssida som heter Fb-demo i mitt system?

Flera av er som använder Facebook som log-in möjlighet för era alumner i vår nya alumnlösning har noterat att det finns ytterligare ett alumnregistreringsformulär som heter Alumni registration form demo (Fb) som ni själva inte satt upp.

Vad är det mystiska formuläret Alumni registration form demo (Fb) för något?

Dessa formulär är automatiskt genererat av systemet som är obligatoriskt om man använder sig av Facebook som inloggningsalternativ då de vill kunna testa integrationen. Det går alltså inte att ta bort dem och med jämna mellanrum kommer det att komma in registreringar till denna sidan när Facebook genomför sina tester. Dessa registreringar är alltså inga alumnregistreringar utan ska nekas.

Anmälningar som inkommer via FB-testsidan kan med gott samvete nekas

 

Was this article helpful?

Need Support?

Can't find the answer you're looking for?
Contact Support