fbpx

FAQ: Hur kan jag kommunicera med mottagare på rätt språk? Hur fungerar Kontaktspråk?

När man ska kommunicera med externa personer så behöver man ibland segmentera på språk. I Mira finns det tre olika sätt att göra detta.

A. Kontaktspråk

Det mest grundläggande sättet att hantera detta är genom att göra utskick baserat på personens kontaktspråk. För alla personer som registrerar sig med externa formulär, som t.ex. Alumni Registration Forms eller Donation Forms, så sätts personens kontaktspråk automatiskt till det språk som senast användes för registrering eller uppdatering av användaruppgifter. Som intern användare så kan du se och redigera detta på personens personprofil. (Just nu gör man det på fliken Alumni, kommer flyttas till detaljerboxen i det moderna gränssnittet.)

Du kan därefter Göra urval på de personer som har ett givet kontaktspråk:

På detta sätt kan man enkelt ta fram vilka personer som registrerat sig på vilket språk och sedan göra ditt utskick baserat på denna information.

B. Prenumerationsval på samma registreringsformulär

Men ofta är det inte så att man har en helt tvåspråkig kommunikation där alla utskick görs parallellt på båda språken.  Ett evenemang som hålls på engelska vill man kanske marknadsföra både till de som har engelska som kontaktspråk och de som har svenska som kontaktspråk. Utbytesstudenter som börjat lära sig svenska, kan t.ex. vilja ha utskick både på engelska och svenska. Ett alternativ är då att sätta upp separata utskickslistor per språk, t.ex. “Mottagare Nyhetsbrev (svenska)” och “Mottagare Nyhetsbrev (engelska)” och låta personen själv välja vilket eller vilka utskick hen vill prenumerera på.

På svenskspråkig registreringssida vill du kanske erbjuda 

[   ] Alumn i fokus (2-4 ggr/år) => Urval “Mottagarlista Alumn i fokus”

[   ] Artiklar om aktuell forskning (2-4 ggr/år) 

[   ] Research briefings (in English) (1 ggr/år) 

[   ] Inbjudningar till evenemang 

Samma sida, men engelskspråkigt

[   ] Alumn i fokus (in Swedish. 2-4 ggr/år)

[   ] Artiklar om aktuell forskning (2-4 ggr/år)

[   ] Research briefings (in English) (1 ggr/år)

[   ] Inbjudningar till evenemang  

Personen som registrerar sig kan välja mellan alla prenumerationsval oavsett om de registrerar sig på den svenska eller engelska språkversionen av registreringssidan. Alla val en person gör lagras i ett urval som en administratör sedan kan använda för utskick och med denna lösning låter man den som registrerar/uppdaterar sin information själv välja om de vill ha engelska eller svenska utskick oberoende av vilken språkversion de använder vid sin registrering.

C. Separata registreringssidor

Om behovet istället är att skräddarsy erbjudanden specifik för de olika språkgrupperna är ett tredje alternativ att istället skapa helt separata registreringssidor med helt separata prenumerationsalternativ. 

På en svenskspråkig registreringssida vill du kanske då erbjuda

[   ] Alumn i fokus (2-4 ggr/år)

[   ] Artiklar om aktuell forskning (2-4 ggr/år)

[   ] Research briefing (på engelska) (1 ggr/år)

[   ] Inbjudningar till evenemang 

och på en engelskspråkig registreringssida vill du kanske istället erbjuda

[   ] Research briefing (på engelska) (1 ggr/år)

[   ] English language events

[   ] Invitations for events 

Då det är helt separata registreringssidor visas bara exakt de relevanta alternativen för varje sida vilket gör att erbjudandet för mottagaren känns mer anpassat och personligt. Med denna lösning säkerställs också att de som registrerar sig på den engelska sidan bara kan prenumerera på  engelska alternativ och de som registrerar sig på den svenska sidan bara kan prenumerera på svenska alternativ. En nackdel med denna lösning är att man måste marknadsföra två olika sidor mot sina olika målgrupper.

 

Was this article helpful?