Hur skapar man ett evenemang i Miras evenemangsmodul – del 1

Mira

Miras evenemangsmodul är utmärkt  för att skapa och hantera evenemang men används även av våra kunder för att förbättra datakvaliteten i sina databaser som vi skrivit om tidigare. Evenemangsmodulen är ett kraftfullt verktyg men i och med att det har så många olika features och funktioner kan det vara svårt att veta exakt hur man ska göra för att få ut … Read More

How do I install Mira on my computer?

Mira

Mira is a an internet application that is always available from your web browser. To access your system, go to the web address (URL) of your system and log in. To make accessing the system easier, you can add a bookmark or set Mira as the startup page in your browser. How you do this depends on the browser you … Read More

How do I manage “No thank you” replies for an event?

Mira

The best way is to have an application field in with a checkbox “No, I am NOT able to attend this event” in the registration form. Also make sure you have not enabled auto confirmation applications. When registering for the event, the would be attendee has the option to indicate that she will NOT be able to attend the event. When processing event … Read More

How does quick search work?

Mira

An important feature of Mira’s administration interface is the ability to quickly find people and organizations. We have now improved our quick search functionality to better find people and organizations and at the same time improving the technical performance of our systems. The quick search are using the following parameters to find and rank individuals and organizations (database name in … Read More

Hur fungerar snabbsök?

Mira

En viktig funktion i Miras administrationsgränssnitt är möjligheten att snabbt kunna hitta personer och organisationer. Vi har nu förbättrat vår snabbsök för att bättre kunna hitta personer och organisationer och samtidigt förbättra den tekniska prestandan i våra system. Snabbsöket letar använder följande parametrar för att hitta och ranka personer och organisationer (databasnamn inom parentes): Person: –  Förnamn (FirstName) –  Efternamn … Read More

Hur kan uppgifterna om en deltagare skilja sig från uppgifterna i hennes anmälan?

Mira

När en person anmäler sig till en kursomgång, skapas en anmälan med de uppgifter som hen anger, kopplad till kursomgången. När en administratör behandlar en anmälan så får hen först ta ställning till om detta är en befintlig person i systemet , eller om en ny person ska skapas (dubblettkontroll). Därefter skapas ett “deltagande” dit de flesta uppgifter från ansökan kopieras. På “deltagandet” kan uppgifterna … Read More

Hur tar man bort sitt konto i My Alumni Page?

Mira

En alumn identifierar sig (genom att ange e-postadress, identifiera sig med LinkedIn, MinId eller annan identifieringstjänst), och därefter redigera vilken relation hen vill ha till lärosätet. Alumnen kan då redigera dels vilken kommunikation hen vill ha och hur hen vill engagera sig. Hur kan en registrerad ta bort sitt konto? My Alumni Page bygger inte på något eget användarkonto, utan … Read More

Important thoughts and terms for Mira Network’s Fundraising Solution

Mira

There are many steps and terms to keep track of when working with Fundraising. In order to support you, we have gathered some important terms and best practice based on our experience and our Fundraising Solution Mira Fundraising Management.  Campaign Campaign is the overall level. Every potential major gift opportunity and gifts need to be linked to a campaign. When … Read More

Person list: How can I send an e-mail to selected persons?

Mira

In the person list there is a button in the top right with a lightning bolt icon . After selecting the persons you would like to send the same e-mail message to, click this button and choose “Send email to selected”. You will be redirected to the Send E-mail function. This interface will inform you if any persons you selected does … Read More

7 sätt att erhålla bra datakvalitet i ditt CRM

Mira

Bra datakvalitet i ditt CRM-system är fundamentalt viktig för din organisation. Dålig datakvalitet medför att dina insatser kan bli, rent utsagt, slöseri med tid och pengar då ditt budskap inte når mottagaren. Dålig datakvalitet medför ofta att CRM-system successivt slutas användas på grund av att det interna förtroendet för lösningen förloras. Vi brukar prata om de tre L:en, Low data quality -> Lack … Read More