Hur bör man hantera personer med skyddad identitet i Mira? Vad innebär skyddad hemadress?

Mira

Normalt bör man vara väldigt restriktiv till att spara postadress eller annan information om personer med skyddad adress eller uppgifter som är konfidentiella av annan anledning. Om det är information som bara en användare behöver veta, kan en bättre lösning vara att den personen lagrar uppgifterna någon annan stans, och att man i Mira skriver en notering om vem och … Read More

Vad heter personnummer (och samordningsnummer) på engelska?

Mira

Skatteverket använder termerna “personal identity number” “co-ordination number” i sin broschyr Population registration in Sweden SKV 717B. All persons who are registered in Sweden are given a personal identity number. The personal identity number is an identity designation that you retain your whole life. The personal identity number consists of a person’s date of birth, a birth number and a check digit. … Read More

Varför behöver jag manuellt godkänna en ansökan när det är en perfekt matchning på personnummer till en befintlig person i systemet?

Mira

Vi matchar bara helt automatiskt på e-post, då det är det enda vi kan verifiera säkert. När systemet får en match på personnummer så visas det i behandlingsprocessen och en administratör behöver godkänna ansökan/registreringen. Annars skulle man kunna ange sin egen e-postadress och bekräfta den, men ange någon annans personnummer. Vi har idag ingen möjlighet att verifiera att en person … Read More

Kan man söka på personid i RM?

Mira

Uppdatering 2016-09-05: Vi har nu en ny version av snabbsök som stödjer sökning på personid. Vi har även en beskrivning av hur  snabbsöken fungerar.   Tidigare: Nej, i dagsläget går det inte att söka på personid i snabbsöken eller listor. Vi har det på listan att göra. Däremot finns en (mindre snygg, vi vet…) work-around: Gå till en person, i systemet. Oftast är det … Read More

Can we use our own SSL certificate?

Mira

For most clients we manage the certificate for SSL-encryption. Mira will then monitor expiration dates and initiate renewals. For certificates for client domains, a client person responsible for the domain still needs to validate a new certificate, but Mira will manage all other aspects of a renewal. This is included in the fee for the SSL-encryption. For custom certificates you as a client need to … Read More

Vi har publicerat en karriärannons och undrar om utskicket har nått ut till de som prenumerera ​på våra utskick?

Mira

Mira har två moduler där företag kan publicera annonser till studenter och/eller alumner; dels en modul med karriärerbjudanden för inloggade i en portal, dels en modul där studentuppdrag visas publikt utan inloggning. Båda modulerna har en funktion där studenter/alumner kan välja att prenumerera på nya annonser via e-post, antingen dagligen eller veckovis. I modulen för karriärerbjudanden i portalen, skickar systemet dagligen vid … Read More

How do I create a bilingual event?

Mira

It is possible to have application pages in two different languages connected to the same event. When creating an event you can choose if you want to add an additional application page in a different language. If that option is chosen you will get two sets of application fields when creating the event. Note that you have to use exactly the … Read More

How to query for persons with specific birthdays coming up

Mira

It is easy find your important donors, volunteers or alumni who have special birthdays coming up, and get their contact information for sending a post card or an e-mail. To find persons with a specific birthday coming up, you can use three pre defined system queries Has 50:th birthday within 90 days Has 60:th birthday within 90 days Has 75:th birthday within 90 … Read More