Hur bör man hantera personer med skyddad identitet i Mira? Vad innebär skyddad hemadress?

Mira

Normalt bör man vara väldigt restriktiv till att spara postadress eller annan information om personer med skyddad adress eller uppgifter som är konfidentiella av annan anledning. Om det är information som bara en användare behöver veta, kan en bättre lösning vara att den personen lagrar uppgifterna någon annanstans, och att man i Mira skriver en notering om vem och var … Read More

How do I install Mira on my computer?

Mira

Mira is a an internet application that is always available from your web browser. To access your system, go to the web address (URL) of your system and log in. To make accessing the system easier, you can add a bookmark or set Mira as the startup page in your browser. How you do this depends on the browser you … Read More

Hur kan ett urval som [ inkluderar personer som har adress ifylld ] ha ge annat resultat än ett urval som [ exkluderar personer som har Gatuadress är inte angett ]?

Mira

Orsaken till att de två urvalen ger olika antal personer är att systemet skiljer på “personer som helt saknar adress” och “personer som har en adress, men där gatunamn är tomt”. Det är lite förvirrande och vi kommer ta bort möjligheten att söka på adress är inte ifylld. Istället för att göra urval som inkluderar personer som har Gatuadress är … Read More

How to query for persons with specific birthdays coming up

Mira

It is easy find your important donors, volunteers or alumni who have special birthdays coming up, and get their contact information for sending a post card or an e-mail. To find persons with a specific birthday coming up, you can use three pre defined system queries Has 50:th birthday within 90 days Has 60:th birthday within 90 days Has 75:th birthday within 90 … Read More

How does quick search work?

Mira

An important feature of Mira’s administration interface is the ability to quickly find people and organizations. We have now improved our quick search functionality to better find people and organizations and at the same time improving the technical performance of our systems. The quick search are using the following parameters to find and rank individuals and organizations (database name in … Read More

How do I manage “No thank you” replies for an event?

Mira

The best way is to have an application field in with a checkbox “No, I am NOT able to attend this event” in the registration form. Also make sure you have not enabled auto confirmation applications. When registering for the event, the would be attendee has the option to indicate that she will NOT be able to attend the event. When processing event … Read More

Varför behöver jag manuellt godkänna en ansökan när det är en perfekt matchning på personnummer till en befintlig person i systemet?

Mira

Vi matchar bara helt automatiskt på e-post, då det är det enda vi kan verifiera säkert. När systemet får en match på personnummer så visas det i behandlingsprocessen och en administratör behöver godkänna ansökan/registreringen. Annars skulle man kunna ange sin egen e-postadress och bekräfta den, men ange någon annans personnummer. Vi har idag ingen möjlighet att verifiera att en person … Read More