Varför behöver vi ett separat CRM-system för alumner? Räcker inte LADOK?

Mira

Ibland får vi frågan om varför lärosäten behöver ett separat CRM-system för att hantera alumner då alla tidigare studenter redan finns i LADOK (eller motsvarande studentregister). Alla studenter finns i Ladok. Men utan kompletterande system så är det inte möjligt att bedriva en bra alumnverksamhet, då man inte har möjlighet… att få en helhetsbild av lärosätets relation till en alumn, … Read More

Så här fungerar fliken “Inställningar” i Miras nya evenemangsmodul

Mira

I klippet nedan kommer vi gå igenom hur fliken “Inställningar” fungerar i Miras evenemangsmodul. Vi tittar på hur en administratör kan ställa om evenemanget ska vara tvåspråkigt, mellan vilka datum anmälningssidan ska vara öppen och reglera om de som anmäler sig till evenemanget ska kunna anmäla ytterligare personer.

FAQ: What happened to the quicklist with recent items?

Mira

The short answer is: Here If you click the three dots in the top right corner, a side bar will come out with your recent items. If you are on a bigger screen, you can “pin” the sidebar by clicking the red pin. The sidebar will then stay expanded when you navigate to other pages (with the new user interface). The … Read More

I have two duplicate profiles for the same person, how can I merge them into one?

Mira

To merge duplicate profiles you can merge them manually, use our Duplicate Management Module or, if you have many profiles that need to be merged, contact us and we can give you an estimate for a data cleaning project. To merge duplicate profiles manually, follow these steps First search for the person who has duplicate profiles, e.g. “Miranda Nelson”. In the result … Read More

Hur kan ett urval som [ inkluderar personer som har adress ifylld ] ha ge annat resultat än ett urval som [ exkluderar personer som har Gatuadress är inte angett ]?

Mira

Orsaken till att de två urvalen ger olika antal personer är att systemet skiljer på “personer som helt saknar adress” och “personer som har en adress, men där gatunamn är tomt”. Det är lite förvirrande och vi kommer ta bort möjligheten att söka på adress är inte ifylld. Istället för att göra urval som inkluderar personer som har Gatuadress är … Read More