Så här fungerar fliken “Inställningar” i Miras nya evenemangsmodul

Mira

I klippet nedan kommer vi gå igenom hur fliken “Inställningar” fungerar i Miras evenemangsmodul. Vi tittar på hur en administratör kan ställa om evenemanget ska vara tvåspråkigt, mellan vilka datum anmälningssidan ska vara öppen och reglera om de som anmäler sig till evenemanget ska kunna anmäla ytterligare personer.

Varför behöver vi ett separat CRM-system för alumner? Räcker inte LADOK?

Mira

Ibland får vi frågan om varför lärosäten behöver ett separat CRM-system för att hantera alumner då alla tidigare studenter redan finns i LADOK (eller motsvarande studentregister). Alla studenter finns i Ladok. Men utan kompletterande system så är det inte möjligt att bedriva en bra alumnverksamhet, då man inte har möjlighet… att få en helhetsbild av lärosätets relation till en alumn, … Read More

FAQ: What happened to the quicklist with recent items?

Mira

The short answer is: Here If you click the three dots in the top right corner, a side bar will come out with your recent items. If you are on a bigger screen, you can “pin” the sidebar by clicking the red pin. The sidebar will then stay expanded when you navigate to other pages (with the new user interface). The … Read More

How do I create a bilingual event?

Mira

It is possible to have application pages in two different languages connected to the same event. When creating an event you can choose if you want to add an additional application page in a different language. Navigate to the tab “Settings” and choose and additional language in the dropdown “Alternate language” You will now get two sets of information text … Read More

Hur kan ett urval som [ inkluderar personer som har adress ifylld ] ha ge annat resultat än ett urval som [ exkluderar personer som har Gatuadress är inte angett ]?

Mira

Orsaken till att de två urvalen ger olika antal personer är att systemet skiljer på “personer som helt saknar adress” och “personer som har en adress, men där gatunamn är tomt”. Det är lite förvirrande och vi kommer ta bort möjligheten att söka på adress är inte ifylld. Istället för att göra urval som inkluderar personer som har Gatuadress är … Read More