FAQ: What is the best image type, width and size for email?

Magnus Bratt

Image file size: less than 1 MB, preferably under 200 kB. File type: png, jpg or gif Image width: 516 pixels Image file size Large files make emails slower to show up. Make sure your images are less than 1 MB in size, and preferably under 200 kB. File type Most images that you’ll want to include in your email … Read More

FAQ: Hur bör vi hantera återbetalda donationer?

Magnus Bratt

“Vi har fått donationer från en person som ska återbetalas.  Själva återbetalnignen är lätt att hantera i betalningssystemet och i ekonomisystemet, men hur bör vi hantera detta i Mira?” I och med att detta rör betalningar, så kan det vara bra att ha ett spår av vad som har hänt så att de olika systemen hänger ihop. Därför bör du … Read More

Nya fält för en utbildningsomgång: Diarienummer, ansvarig organisation, m.fl.

Magnus BrattBlog, Contract education, Release notes

Vi har kompletterat informationen om utbildningsomgångar med ett antal nya fält. Dessa fält redigeras i profilboxen för en utbildningsomgång. Fälten visas även i alla listor över utbildningsomgångar. Du kan filtera och sortera på fälten, och de är med i Export till Excel. Projektnummer genereras automatiskt om du använder en sifferserie. Rent praktiskt så att om det högsta värdet är numeriskt, … Read More

Vad är skillnaden mellan Anmäld och Bekräftad? Är det möjligt att ändra status till “deltog” på de som faktiskt har deltagit?

Magnus Bratt

FRÅGA: På evenemang i Mira så visas vissa anmälningar som “bekräftade” och andra som “anmäld”. Vad är skillnaden och går det att ändra på det? Är det möjligt att ändra status till “deltog” på de som faktiskt har deltagit? I normala fall använder man bara “Bekräftad” och det finns en inställning som gör att anmälda automatiskt blir bekräftade. (På evenemanget, … Read More

How do I create an activity for a group of people? (Group contact notes)

Magnus Bratt

When you have an activity with a group of people, you might want to log the same activity on all of the participants profile. Soy you had a meeting with Nellie, Sulivan and Fawne. Do like this: Use the all persons list filter to find Fawne and select her by clicking the checkbox Use the filter to find Sullivan and … Read More

Validering av Intern projektkod för betalda evenemang

Magnus BrattEvent Management, Release notes

Vi validerar numera fältet Intern projektkod för betalda evenemang. Detta för att betalningsoperatören PayTrail har begränsningar vilka tecken de tillåter. Valideringen sker när du redigerar och sparar avgifts-information för ett evenemang. Om det sedan tidigare finns evenemang som har intern projektkod som innehåller otillåtna teckan, så tvättas de bort innan informationen skickas till PayTrail.

Mira är inte påverkat av sårbarheten log4j

Magnus BrattBlog

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) varnar för en allvarlig sårbarhet i mjukvaran Log4j (varning BM21-004). Myndigheten uppmanar samtliga it-ansvariga på företag och andra organisationer att vidta åtgärder snarast. Detta då det redan pågår angreppsförsök mot svenska organisationer. Mira använder inte Log4j och påverkas inte. Vi har även gått igenom integrerade delsystem, komponenter och interna verktyg och inte heller sett … Read More

How to send an email to multiple persons

Magnus Bratt

When you have a saved query, or any standard list of persons in Mira, it is easy to send them an email. But what if you want to send an email to a handful of contacts? Here is one way to do it: From the start page, click the Persons statistics widget to get to the list of all persons … Read More

Webinar med Hanken och Brakeley Nordic: Hur engagerar du och ditt lärosäte era nyckelalumner?

Magnus BrattAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, Webinar

Att bedriva alumnverksamhet handlar i mångt och mycket om att skapa relationer. Detta görs ofta genom massmarknadsföring där man exempelvis skickar nyhetsbrev eller inbjudningar till större och mindre evenemang. Självklart är dessa viktiga aktiviteter som kan generera engagemang bland alumngruppen och vara en grund för andra viktiga relationsbyggande aktiviteter Men masskommunikation är troligtvis inte bästa sättet att nå ut till … Read More

Hur gör jag ett testutskick? – Mira Network FAQ

Magnus Bratt

När man ska göra större eller viktiga e-postutskick så kan man först vilja göra ett testutskick till sig själv. Så här gör du i Mira: tl;dr: Skicka först mailet till dig själv. När du är nöjd med ditt e-postmeddelande, så väljer du mottagarna och därefter att skicka e-post. Men istället för att välja att utgå från en innehållsmall, så väljer … Read More