Vad är en Systemadministratör i Mira?

Johan Johannesson

I Mira styr vilka modulrättigheter en användare har vad som visas upp när personen är inloggad i administrationsgränssnittet. Om användaren har rättighet att hantera Alumnrelationer visas den funktionalitet som är kopplad till alumnregistreringar, godkännande och hantering av alumner för den personen och om rättigheten saknas är funktionaliteten dold. Modulrättigheter blir alltså ett sätt att göra systemet mer lättillgängligt för användare som … Read More

Hur funkar Miras dubbletthanteringsmodul för personer?

Johan Johannesson

Bra datakvalitet i ditt CRM-system är fundamentalt viktig för din organisation. Dålig datakvalitet medför att dina insatser kan bli, rent utsagt, slöseri med tid och pengar då ditt budskap inte når mottagaren. Dålig datakvalitet medför ofta att CRM-system successivt slutas användas på grund av att det interna förtroendet för lösningen förloras. Vi brukar prata om de tre L:en, Low data quality -> Lack of … Read More

CRM-systemet effektiviserar och skapar överblick

Johan JohannessonBlog, CRM, Fundraising Management, GDPR, Uncategorized

Giva Sverige började samarbeta med Mira 2017, efter en upphandling. Fram till dess hanterade de sina medlemsorganisationer framför allt via Excel. Att arbeta med Miras CRM-system har effektiviserat kommunikationen med både medlemmar och andra kontakter. – Vi tyckte att Mira verkade bäst; de hade ett medlemssystem som passade oss. Priset och de olika funktionerna tilltalade oss också, till exempel att … Read More

FAQ: Hur kan jag kommunicera med mottagare på rätt språk? Hur fungerar Kontaktspråk?

Johan Johannesson

När man ska kommunicera med externa personer så behöver man ibland segmentera på språk. I Mira finns det tre olika sätt att göra detta. A. Kontaktspråk Det mest grundläggande sättet att hantera detta är genom att göra utskick baserat på personens kontaktspråk. För alla personer som registrerar sig med externa formulär, som t.ex. Alumni Registration Forms eller Donation Forms, så … Read More

”Nu kan vi arbeta mer personoberoende”

Johan JohannessonBlog

Svensk Solenergi är en stor branschförening med ett litet kansli. För att förenkla sin administration och kommunikationen med medlemsföretagen sökte de under 2020 efter ett CRM-system. Efter moget övervägande föll valet på Mira Networks system, av flera skäl. Anna Werner är vd på Svensk Solenergi sedan hösten 2019. Arbetet på föreningens kansli sköttes, fram till för ungefär ett år sedan, … Read More

Gifts and Major Gift Opportunities by donor type

Johan Johannesson

  A common requirement in fundraising is to report gifts and gift opportunities by type of donor, e.g. from individuals, from foundations, from private companies and from the public sector. In Mira each gift can be connected to one or more individuals and one or more organizations. Organizations can be classified by Organization sector. Reports of gifts include a column … Read More

Checklist for CRM-implementation

Johan Johannesson

When you are thinking about implementing a CRM-system, there are in our experience quite a few things to consider. Both organizational needss och business needs have to be considered as well as a plan for support and how to manage the system. Here is a checklist of things to consider when evaluating what kind of CRM you are going to … Read More

HOWTO: Manage unsubscribes from email subscriptions and campaigns

Johan Johannesson

When communicating by email it is important to offer the recipient a convenient way of unsubscribing. Mira offers a few different technical solutions/features for this, and this article describes best practices for using them. Communication preference In the person profile, there is a communication preferences field that can be set to Do not contact by email. If this field is … Read More

FAQ: Varför finns det en alumnregistreringssida som heter Fb-demo i mitt system?

Johan Johannesson

Flera av er som använder Facebook som log-in möjlighet för era alumner i vår nya alumnlösning har noterat att det finns ytterligare ett alumnregistreringsformulär som heter Alumni registration form demo (Fb) som ni själva inte satt upp. Dessa formulär är automatiskt genererat av systemet som är obligatoriskt om man använder sig av Facebook som inloggningsalternativ då de vill kunna testa integrationen. … Read More

Facebook app review instructions

Johan Johannesson

Mira is an application used by different clients. One functionality in Mira is external forms where end users can identify themselves using Facebook login. Each client has their own Facebook app.  This document contains detailed instructions describing how you can access the Mira system to test and review the Facebook login functionality. Go to the Site URL. Click Continue with … Read More