”Vi vill automatisera och effektivisera VFU-arbetet så mycket som möjligt”

Johan JohannessonBlog, VFU, Webinar

Hur kan arbetet med att hitta och fördela VFU-platser inom vård och omsorg förenklas? Utifrån den frågeställningen har vi i år intensifierat utvecklingen av VFU-modulen i Mira CRM. På ett webbinarium den 26 oktober presenterade vi systemet och berättade om de senaste nyheterna.

– En stark drivkraft för oss är att såväl sjukvård som skol- och utbildningsfrågor är bland de tre viktigaste politiska frågorna i Sverige, enligt Novus. Utbildningsminister Mats Persson sa också nyligen att det krävs fler VFU-platser för att kunna bygga ut sjuksköterskeutbildningen. Alltså praktikplatser inom verksamhetsförlag utbildning, sa Magnus Bratt, Miras vd, när han inledde webbinariet.

Magnus berättade också att 72 procent av landets lärosäten tycker att det är svårare att få fram VFU-platser i dag än för fem år sedan.

Ambitionen med webbinariet var att ge deltagarna en känsla för hur det är att arbeta med VFU-frågor inom  Mira CRM. Därför gick Magnus igenom den övergripande processen i VFU-modulen, som delas upp i följande steg:

  1. Lärosätet beställer VFU-platser.
  2. VFU-organisationerna reserverar platser.
  3. Studenterna intygar sin behörighet.
  4. Placering och omplacering av studenter.
  5. Uppföljning och relationer.

Utvecklar i tät dialog
– Vi utvecklar Mira CRM i tät dialog med våra kunder, VFU-modulen har vi utvecklat tillsammans med Högskolan Dalarna. Vi började med praktikplatser för blivande lärare och fortsatte med deras sjuksköterskeprogram. Vi har också frågat flera lärosäten om vad de ser som de största utmaningarna med VFU-arbetet. Bland det som kom upp var att hanteringen av VFU-platser ofta är tidskrävande, att många saknar en koppling till Ladok samt att det kan vara komplicerat för kontaktpersoner på VFU-organisationer att bekräfta reserverade platser, sa Magnus.

För att möta några av dessa utmaningar har Mira CRM en koppling till Ladok. Mer konkret så är det VFU-modulens personprofiler som kopplas ihop med Ladok, via personnummer. Det går numera också att koppla studenter som sökt via NyA till personprofilerna.

– En nyhet i modulens andra version, som kommer nu i höst, är en app för studenter, där de kan bekräfta sin behörighet. Vi har också utvecklat en app för VFU-samordnare där de både kan reservera VFU-platser och placera och omplacera studenter, sa Magnus och fortsatte:

Underlag för uppföljning
– Vi vill automatisera och effektivisera VFU-arbetet så mycket som möjligt, framför allt de första stegen i processen. Utifrån de uppgifter som läggs in i systemet går det sedan att skapa bra underlag för både uppföljning och dialog. När det gäller automatisering tror jag att det är viktigt att tänka om och tänka nytt, så att vi inte automatiserar de arbetsprocesser som vi arbetar med i dag. För om vi nöjer oss med det så skapar vi inte tillräckligt flexibla system.

Avslutningsvis berättade Magnus om några funktioner som står på tur att utvecklas.

– Vi skulle till exempel vilja skapa en automatisk placering av studenter utifrån olika ”regler” och undantag. Vi vill också ta fram en app även för handledare inom VFU, där de kan göra en digital bedömning. Vi har intervjuat en del handledare och många av dem efterlyser mer stöd i att vara just en bra handledare, avslutade Magnus.

Vill du veta mer om VFU-modulen inom Mira CRM?
Boka gärna en kostnadsfri demo, där vi kan gå mer på djupet utifrån de frågor som just ditt lärosäte har. Boka din demo via en e-post till: johan.johannesson@mira.se