HOWITWORKS: Urval som utskickslistor

Johan JohannessonCRM, Email campaigns

När man arbetar med e-postutskick är det viktigt att kunna hantera olika målgrupper och deras preferenser för prenumerationer och avprenumerationer. I Mira hanteras detta med utskickslistor och denna artikeln kommer gå igenom vad en utskickslista är och hur de fungerarar

En utskickslista i Mira är en målgrupp för ett visst budskap. Det kan exempelvis vara mottagare av nyheter för en utbildning eller en fakultet, prenumeranter på nyhetsbrev, personer som vill vara mentorer eller alla personer med hemadress i Sverige. 

Utskickslistor  går att jämföra med en publikation vilket enligt Svensk Ordbok definieras som resultatet av i något sammanhang publicerat ljud, text och/eller (rörlig) bild. För varje publikation är det viktigt att en mottagare kan välja att avprenumerera från publikationen men att olika publikationer är oberoende av varandra. Dvs, om en mottagare avprenumererar från publikation A kan denne fortfarande prenumerera på publikation B.

I Miras e-postmodul ingår alltid avprenumerationer för mottagare av e-postkampanjer. Med vår add-on för utskickslistor är det också möjligt att sätta upp smarta avprenumerationsval för varje publikation så att en mottagare själv kan välja vilka publikationer som denne vill ta del av. 

Det är också möjligt att med denna tilläggsmodul följa upp statistik för varje publikation för att se hur väl den skapar engagemang för sina mottagare. 

En utskickslista är en egenskap på ett urval och för att sätta upp den utgår man från ett urval med sin målgrupp och klickar sedan på fliken Utskickslista.

Från fliken kan man sedan se övergripande statistik för sina mottagare, ge sin lista ett externt namn samt importera ytterligare avprenumeranter till listan. 

Om man arbetar med alumnrelationer eller externa formulär är det möjligt att med denna tilläggsmodul göra utskickslistan till ett prenumerationsval som bara visas upp för de alumner som är med på listan. I praktiken innebär det att om man har listan “Jurister på Mira” och som inkluderar alla som läst juridik så kommer det prenumerationsvalet visas upp för jurister och inga andra. 

Så här ser det ut på utskickslistan i administrationsgränssnittet

Notera att listan heter Jurister på Mira och att vi har angett att denna lista ska visas som prenumerationsval i externa formulär.

För en person som är med på listan kommer det vara möjligt att på formuläret själv ange om man vill prenumerera eller inte.

Om personen inte är med på utskickslistan kommer prenumerationsalternativet inte att visas alls. 

Det är också möjligt för en person som ingår i utskickslistan att avprenumerera från listan direkt via avprenumerationslänk på de e-postutskick som görs från systemet. Om en person väljer att avprenumerera från listan kan personen fortfarande få mejl från systemet från andra utskickslistor. 

Om en person inte vill ha några utskick överhuvudtaget från systemet kan en administratör välja att blockera all kommunikation från systemet till personen.