”Vi vill förbättra och förenkla övergången till arbetslivet”

Johan JohannessonBlog, Career Services

Annonsportalen på Göteborgs universitet drivs sedan några år av lärosätets centrala alumnverksamhet. Ambitionen är att skapa en bred överblick för både studenter och alumner som vill hitta extrajobb, praktikplatser eller fasta anställningar. Portalen är välbesökt och hanteringen fungerar smidigt.

– Med Annonsportalen vill vi förbättra och förenkla övergången från studietiden till arbetslivet, säger Marika Lagervall, alumnadministratör på den centrala alumnverksamheten.

Hanteringen av praktik- och jobbannonser har genom åren skötts av olika enheter inom universitet. Från och med 2019 har de hanterats via Miras system. Namnet Annonsportalen har hängt med från ett gammalt system.

– Med Annonsportalen vill vi fånga upp alla annonser som riktar sig till studenter och alumner. Innan vi samlade upp dem här så annonserades de framför allt i den första Annonsportalen och på Linkedin, säger Marika Lagervall.

En–två annonser per dag
Sammanlagt hanterar Annonsportalen cirka 440 annonser per år, med toppar vid terminsstarterna. Det ger i snitt en till två annonser per dag att hantera för den centrala alumnenverksamheten. Över 2 000 arbetsgivare finns just nu i systemet. Samtliga lägger själva in sina annonstexter, direkt i Miras system. Servicen är kostnadsfri för annonsörerna.

Annonsportalen hittas främst genom alumnsidan på webben, medan studenterna oftast hittar dit via länkar i Studentportalen eller genom att söka. Portalen är öppen för alla och inget användarkonto krävs.

– Annonsportalen är välbesökt. Just nu har den annons som ligger i topp 397 träffar. Många av våra annonsörer återkommer regelbundet, säger Marika.

Hur fungerar annonshanteringen?
– På det stora hela funkar det smidigt! De allra flesta annonser är enkla att hantera. Vissa annonsörer utelämnar en del information och då lägger jag en del tid på att kontakta dem. Men de är relativt få, de allra flesta sköter detta bra på egen hand.

Vilka är systemets största fördelar?
– Det är smidigheten! Att det inte behövs något användarkonto är bra, för alla. Och att annonsörerna gör det mesta av jobbet själva underlättar också. Även utgångna annonser finns kvar i systemet, vilket gör det möjligt att ändra i gamla annonser och återanvända text.

Finns det något du skulle vilja förbättra?
– Det finns några buggar som jag skulle vilja bli av med, till exempel att det på vissa ställen saknas hjälptexter. Det går ibland inte att klistra in text från Word på grund av dold formatering. Här hade det underlättat om våra annonsörer fick ett felmeddelande som berättade vad som gått fel och hur de ska göra i stället. Jag tycker också att det är lite förvirrande med olika procedurer för att hantera en ny respektive en befintlig annonsör. Det känns inte logiskt för mig.

Läs mer

Så funkar Miras karriärlösning

Så här arbetar Chalmers tekniska högskola med exjobbserbjudande i Mira