HOW IT WORKS: Karriärportalen

Johan JohannessonBlog, Career Services, Uncategorized

Mira har, i samarbete med flera högskolor och universitet, tagit fram en lösning för att underlätta för företag och partners att enkelt nå ut till studenter. Samtidigt gör systemet det möjligt att arbeta strategiskt med relationer, kontaktnoteringar och utskick. Lösningen heter Mira CRM.

Många lärosäten arbetar strategiskt med partners – både genom partnerskap och genom att erbjuda sina partners en plattform där de kan nå ut till studenter som letar efter extrajobb, praktikplats eller efter möjligheter att göra sitt examensarbete.

Miras  lösning ger en helhetsbild av ditt lärosätes relationer till företag och partners. Med Mira CRM äger du som kund dessutom själv all data som läggs in i systemet. Vi  kommer aldrig att sälja information vidare eller använda ett tredjepartsverktyg för att fylla på med annonser som inte läggs in av lärosätet eller av en partner. 

Tre delar
I Mira CRM har vi just uppdaterat vår karriärportal, som består av tre delar:

  • En publik del för studenter och alumner.
  • En del för samarbetspartners, där de kan publicera och hantera sina annonser.
  • Ett administrationsgränssnitt, där lärosätet kan följa upp statistik på publicerade annonser och partners.

I den publika delen kan studenter eller alumner söka praktikplatser, examensarbeten eller jobb efter examen. Studenterna kan välja att prenumerera på de kategorier som de är intresserade av och får då automatiskt notifikationer när nya erbjudanden inom dessa kategorier publiceras. 

I partnerdelen kan företag enkelt lägga upp annonser som riktar sig till studenter samt redigera redan existerande erbjudanden. 

I administrationsgränssnittet kan lärosätet följa upp publicerade annonser, ta fram statistik över annonser och annonsörer samt koppla annonsörer till en organisation i CRM:et. Karriärportalen blir sömlöst en del av det strategiska arbetet med partners och företagskontakter

Flexibel lösning
Alla lärosäten arbetar inte på samma sätt. Vissa arbetar mest med att förmedla exjobb till sina studenter, medan andra är intresserade av att nå ut bredare och också av erbjuda sina studenter extrajobb, sommarjobb eller praktikplatser. I Mira är det möjligt att kategorisera  annonserna enligt följande:

  • Annonskategori – Vilken typ av annons är det? Exempelvis examensarbete, praktikplats eller extrajobb/säsongsarbete.
  • Ämneskategori – Inom vilket område hör annonsen hemma? Exempelvis konst, juridik, eller biologi.
  • Omfattning – Om det är ett examensarbete, hur många poäng omfattar det? 

Vår lösning är helt flexibel och varje lärosäte kan själv bestämma vilka kategorier de vill använda sig av och vad kategorierna ska heta. Nedan hittar du två länkar, där du kan läsa mer om hur två universitet arbetat med vårt system.

Här kan du läsa om annonsportalen vid  Göteborgs universitet.

Här kan du läsa om Chalmers exjobbsportal.