Chalmers nya exjobbsportal förväntas förenkla och ge överblick

Johan JohannessonBlog, Career Services, Uncategorized

Från och med hösten 2023 blir det betydligt enklare att söka efter exjobb på Chalmers. I stället för att leta efter externa exjobb på ett ställe och interna via lärosätets 13 institutioner räcker det nu att söka på ett ställe – i Chalmers exjobbsportal. Förhoppningen är att både sökprocessen och annonshanteringen ska förenklas.

 – Vi har velat få in allt i samma system i många år och är glada att nu kunna genomföra detta, i samband med att Chalmers hemsida görs om. Nu kommer både externa och interna exjobb att hanteras via Miras system, säger Anette Järelöw, enhetschef på student- och utbildningsavdelningen på Chalmers.

Fram till och med vårterminen 2023 har samtliga 13 institutioner själva annonserat sina interna (samt en del externa) exjobb, medan de externa exjobben samlats i en central annonsportal, som hanteras med hjälp av Mira. Den portalen uppdateras nu, för att kunna hantera samtliga exjobbsannonser. Här kommer dock inte att finnas några ”riktiga jobb”, de annonseras och hanteras sedan länge via Chalmers studentkår.

Totalt sett utförs det varje läsår närmre 3 000 exjobb på Chalmers, både interna och externa. Ansvaret för den nya exjobbsportalen ligger centralt på Chalmers, medan hanteringen kommer att skötas i samarbete med administratörer på institutionerna.

Tre ingångar
Exjobbsportalen är nåbar via Chalmers hemsida, med ingångar för både studenter och företag. Dessutom kan systemets administratörer ta sig in ”bakom kulisserna”.

– Syftet med omläggningen är att underlätta för studenterna att hitta ett examensarbete, oavsett om det är internt eller externt. Vi hopas också att kunna skapa effektivisering för våra administratörer på institutionerna. Att få ett system där annonsörerna själva lägger in sin information ser vi också fram emot, säger Anette Järelöw och fortsätter:

– Jag ser jättemånga fördelar med den här förändringen. Jag hoppas till exempel att systemet ska ge en bättre överblick även för institutionerna. Jag ser också fram emot att vi ska kunna arbeta enklare och mer strukturerat.

Vad hoppas du mest på för egen del?
– Jag har alltid studentperspektivet främst och ser fram emot att underlätta för dem att hitta exjobb. Kanske kan överblicken också leda till att de hittar exjobb som de kanske inte hade förväntat sig att hitta. För nu får de ett mycket större smörgåsbord.

Några andra förhoppningar?
– Jag hoppas att de mindre företagen också ska vara väl synliga i portalen, att det ska vara enkelt att hitta dem. Min känsla är att det här är ett enkelt och självinstruerande verktyg. Det är positivt när ett system fungerar och så att säga sköter sig självt. Jag hoppas att det ska ge alla en helt ny överblick och insyn, som kanske kan leda till nya samarbeten.

När sätts det nya systemet på prov?
– De flesta exjobb utförs på våren, så den stora ruschen brukar vara mellan september och december. Det är då vi får in flest exjobb och också då de flesta studenter letar.

Läs mer

Så funkar Miras karriärlösning

Så här arbetar Göteborgs universitet med jobb- och praktikannonser