Webbinarium Mira Network CRM för VFU för lärar- och vårdutbildningar den 16 juni, kl 11.00

Magnus BrattVFU, Webinar

Mira Network är ett CRM specifikt för universitet och högskolor och används idag av ett 30- tal lärosäten och institutioner i Norden. Miras modul för VFU används av lärarutbildningen på DU och kommer att tas i bruk av vårdutbildningar vid DU under hösten 2023.

Mira Network CRM för VFU…

  • Har stöd för hela processen från reservation av platser till fakturering och uppföljning
  • Är integrerat med LADOK vilket minskar behovet av dubbelarbete vilket sparar tid och ökar kvaliteten
  • Ger nyckelpersoner hos VFU-organisationerna (som skolor och vårdenheter) tillgång till information via externa appar vilket förenklar och löser problematiken att skicka personuppgifter via e-post.

Mira Network CRM är ett modernt, tydligt och lättanvänt system som gör det enkelt att placera och följa upp studenters VFU. Ni spar tid och frigör resurser för att istället arbeta med att kvalitetssäkra platser och rutiner.

Webinariet är kostnadsfritt.

Mira Network CRM för VFU

Läs mer om Mira Network CRM för VFU här: