Webinars

Magnus BrattCRM, Webinar

Upcoming webinars

26/10 2023 Webbinarium CRM för VFU för lärar- och vårdutbildningar

ira Network är ett CRM specifikt för universitet och högskolor och används idag av ett 30- tal lärosäten och institutioner i Norden. Miras modul för VFU används av lärarutbildningen på DU och kommer att tas i bruk av vårdutbildningar vid DU under hösten 2023.

Mira Network CRM för VFU…

 • Har stöd för hela processen från reservation av platser till fakturering och uppföljning
 • Är integrerat med LADOK vilket minskar behovet av dubbelarbete vilket sparar tid och ökar kvaliteten
 • Ger nyckelpersoner hos VFU-organisationerna (som skolor och vårdenheter) tillgång till information via externa appar vilket förenklar och löser problematiken att skicka personuppgifter via e-post.

Mira Network CRM är ett modernt, tydligt och lättanvänt system som gör det enkelt att placera och följa upp studenters VFU. Ni spar tid och frigör resurser för att istället arbeta med att kvalitetssäkra platser och rutiner.

Webinariet är kostnadsfritt.

Läs mer om Mira Network CRM för VFU här:


Previous webinars

Webinar – Mira Network CRM for International student recruitment

Mira is the leading CRM-system for higher education in the Nordics. We have ready made solutions for CRM, Email communications, Event management, International Student Recruitment, Alumni relations, Fundraising/Development, Corporate Relations and more.

During the webinar, we will show how Mira’s CRM is used for international student recruitment. Mira CRM supports:

 • the entire process from prospective student, via admission to staying alumnus
 • to collect prospects, follow up leads from student portals, manage agents and events
 • to intelligently communicate with prospects to help them through application and admissions processes
 • integration with student portals, admission systems and study administrative systems such as LADOK, FS, Peppi, etc. which reduces the need for duplication of work, saves time and increases quality
 • how to follow up and analyze to continuously improve

Mira Network CRM is a modern, clear and easy-to-use system that increases efficiency and reduces personal dependence.

Register for the webinar here

Webbinarium Mira Network CRM för VFU för lärar- och vårdutbildningar

Mira Network är ett CRM specifikt för universitet och högskolor och används idag av ett 30- tal lärosäten och institutioner i Norden. Miras modul för VFU används av lärarutbildningen på DU och kommer att tas i bruk av vårdutbildningar vid DU under hösten 2023.

Mira Network CRM för VFU…

 • Har stöd för hela processen från reservation av platser till fakturering och uppföljning
 • Är integrerat med LADOK vilket minskar behovet av dubbelarbete vilket sparar tid och ökar kvaliteten
 • Ger nyckelpersoner hos VFU-organisationerna (som skolor och vårdenheter) tillgång till information via externa appar vilket förenklar och löser problematiken att skicka personuppgifter via e-post.

Mira Network CRM är ett modernt, tydligt och lättanvänt system som gör det enkelt att placera och följa upp studenters VFU. Ni spar tid och frigör resurser för att istället arbeta med att kvalitetssäkra platser och rutiner.

Webinariet är kostnadsfritt.

Läs mer om Mira Network CRM för VFU här:


6 Pitfalls when working with CRM in higher education

June 8th, 2023, 11.00 Stockholm, 12.00 Helsinki. Online.

It all looks great on paper: Buy a CRM, streamline all processes and get down to beezneez. But in practice, it’s not that easy. There are many pitfalls to avoid and a rarely used CRM can turn into a bad investment.

Join us for a webinar where we show you how to avoid the most common pitfalls when working with CRM as an educational institution and how to set yourself up for success. We have more than 25 years experience of failure (and some successes) developing CRM systems specifically targeted to the educational sector – and are happy to share our top tips with you.