FAQ: Vad händer när jag kopierar registreringar från en utbildningsomgång till en annan?

Magnus BrattContract education, FAQ

(text kommer)

När du kopierar registreringar kopieras alla fält utom …
Registreringsdatum sätts till nu

 

Du kan inte kopiera om någon deltagare redan finns på den UO du kopierar till.
OBS att det är registreringen som kopieras, inte anmälan.