FAQ: Hur gör jag för att lägga till en ny från-adress som avsändare för mejlutskick?

Magnus BrattEmail campaigns, FAQ

Vilka avsändare som ska vara möjliga att välja i ett mejlutskick styrs av innehållsmallen. En innehållsmall kan tillåta avsändare från ett eller flera av följande alternativ

  • Systemets generella e-postadress (systeminställning),
  • Inloggad användare,
  • En fast avsändare för denna innehållsmall, och/eller
  • Personprofiler som finns i det sparade urvalet Possible senders

För att lägga till en ny avsändare kan du antingen

  • skapa en ny innehållsmall och ange den nya avsändaren som den innehållsmallens avsändare (kräver behörigheten Systemadministration), eller
  • skapa en ny personprofil, och lägga till den i det sparade urvalet Possible senders, och se till att relevanta innehållsmallar tillåter avsändare från Possible senders.

Välj avsändare för ett mejlutskick