Nytt kvitto för evenemangsdeltagare

Johan JohannessonBlog, Event Management, Events

En viktig del när man anordnar ett online-evenemang är att det bifogas ett kvitto. Kvitton är viktiga av flera anledningar. För den som anmält sig är kvittot ett inköpsbevis för deltagandet och en specifikation på vad som köpts och hur mycket som betalats. Men ett kvitto är också viktigt för den som anordnar evenemanget eftersom det fungerar som dokumentation för ett givet köp. Det innebär att kvittot är en viktig del av dokumentationen som behövs för bokföring, redovisning och revision. Om en verksamhet inte kan uppvisa fullständig dokumentation för alla inköp och utgifter kan den inte heller följa de regler som finns kring bokföring.

Mira och kvittohantering
I Mira har alltid ett kvitto genererats vid onlinebetalningar för evenemang. Det har visats upp för deltagaren efter registrering samt skickats tillsammans med anmälningsbekräftelsen via e-post. Nu har vi arbetat om kvittot för att göra det ännu mer tydligt för deltagaren vilken del av bekräftelsen som är själva kvittot och vilken del som är anmälningsbekräftelsen. Vi har separerat dessa delar och “boxat in” kvittodelen i en grå rutan samt lagt till ytterligare information kring transaktionen. Så här ser det nya kvittot ut på svenska

Kvittodelen innehåller följande information

Info om deltagandet
Deltagande på evenemang:Namnet på evenemanget
Anmälningsdatum: Vilket datum och klockslag evenemanget
Anmälningsid
Sub-total: Belopp exkl moms
Momssats: Belopp för moms

Info om själva betalningen
Betalt belopp: Summan som betalts
Datum och tid: Vilket datum och tid betalningen gjorts
Paymentid: ID för evenemanget, produkt-id
Betalningsoperatör: Vilken betaloperatör som används. Mira använder sig idag av Paytrail, Stripe och Netaxept.
Transaktionsid: Vilket identifikationsnummer som finns på själva transaktionen

Info om deltagaren (köparen)
Namn
E-postadress
Adress

Info om säljaren (den som anordnar evenemanget) 
Namn på säljaren
Adress
Organisationsnummer
Momsregistreringsnummer

Kvittot finns både på svenska och på engelska och så här ser det ut när man har ett engelskt evenemang

Alla Mira kunder kommer få det nya kvittot påslaget och det är därför viktigt att ni som använder er av betalda evenemang verifierar att ni har korrekta inställningar för den information som visas under sektionen Info om säljaren i kvittodelen, dvs
  • Namn
  • Adress
  • Organisationsnummer
  • Momsregistreringsnummer

Enklaste sättet att testa detta är att skapa ett evenemang med en symbolisk summa som avgift (1 kr exempelvis) och sedan anmäla sig till evenemanget och verifiera att informationen ser korrekt ut. Om ni inte vill genomföra en skarp betalning går det också att höra av sig till oss så kan vi temporärt sätta upp en virtuell betaloperatör för test (“MiraPay”) som ni kan använda er av. 

Om ni behöver ändra eller komplettera några av dessa inställningar så hör av er till oss på Mira så ändrar vi dem åt er.

FAQ: 

Om vi har flera betalinställningar, kan vi då ha flera olika kvitton?

Svar: Nej det går inte idag