Ändra inkommen anmälan – ny funktion för uppdragsutbildning

Johan JohannessonBlog, Contract education

En ny funktion för uppdragsutbildning lanseras den 29/6. Vi har gjort det möjligt att editera i en inkommen deltagaranmälan för att exempelvis ändra en e-postadress som inte är korrekt. Det fungerar som följer:

1. I listan över anmälningar klickar du på “Visa anmälan” för den anmälan som man vill ändra

 

2. Sedan går man till fliken “Anmälan” och klickar på det fält som du vill ändra.

Då öppnas en editor där du kan ändra den information som deltagaren angett. Det går bara att ändra den information som angetts som fritextsvar. Personfält som namn, e-postadress etc ändras istället på personprofilen. När en administratör gör en ändring kommer det på anmälan skapas en notering där det står vem som gjort ändringen och vilken tidpunkt den gjordes.