Konsten att använda fundraising mitt i en kris

Johan JohannessonBlog, Fundraiser, Fundraising Management

Natten till den 1 mars 2021 brann aulan vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket ned. Redan dagen därpå såg skolan behovet av att snabbt komma igång med en fundraisingkampanj för att bygga upp en ny aula. Kampanjen inleddes den 3 mars och har sedan dess lockat många att bidra.

När branden bröt ut hade sportlovet precis startat. Inga elever eller lärare var på plats på skolan och ingen person kom till skada. Men medieintresset var överraskande stort.

Marika är ansvarig för fundraising och alumnrelationer på SSHL

– Vi har bra rutiner för krisarbete och alla gick igång direkt. Det var självklart en stor sorg och chock för skolans elever, personal, föräldrar och alumni att se hur aulan totalförstördes av branden. Det var många som uttryckte sin sorg och bestörtning i sociala medier, kombinerat med en fantastisk vilja att hjälpa till med återuppbyggnaden. Många delade känslan av att ha förlorat något mycket kärt, förknippat med fina minnen, minns Marika Wäreborn, ansvarig för skolans fundraising och alumnrelationer.

Hon fortsätter:

– Vi är tacksamma för att vi har en nära och bra kontakt med skolans alumner, Förbundet Sigtunafördettingar, där många uttryckte att de ville vara med och hjälpa till. Och vi förstod tidigt att det var viktigt för oss att snabbt komma i gång och skapa en kanal för att kunna samla upp allt stöd för skolan och en återuppbyggnad av aulan.

Marika Wäreborn och hennes kollega Vilhelm Edgren, digital marknadsspecialist, satte därför igång arbetet med kampanjen omgående.

Miras CRM sedan 2019
Här ska inflikas att Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) använt Miras CRM-system sedan 2019, med modulerna för alumnfrågor, fundraising och eventhantering. I december 2020 startade de sin första digitala fundraisingkampanj, för att stötta skolans Digital Art Studio.

– Vi hade alltså redan en kampanj, som vi nästan avslutat, och visste att vi hade ett sätt att hantera frågorna på. Nu skulle vi bara, på väldigt kort varsel, formulera ett kampanjbudskap, säger Vilhelm Edgren.

Marika Wäreborn fyller i:

– Utmaningen låg i att vi inte hade den information som man brukar kunna ge i en insamlingskampanj. Vi stod ju mitt i en kris och hade ingen aning om hur mycket pengar som skulle behövas för en uppbyggnad. Så istället valde vi att prata om att det handlade om att visa stöd för vår skola och gemenskap.

Vilhelm Edgren arbetar som digital marknadsspecialist på SSHL och är den som tillsammans med Marika snabbt satte upp kampanjen för att återuppbygga aulan

Hjälp oss bygga
Med stöd från Fördettingförbundet skapade Vilhelm Edgren och Marika Wäreborn ett formulär för kampanjen, med det mycket korta budskapet: Hjälp oss bygga vår nya aula, följt av några korta förklarande meningar. Formuläret publicerades först på skolans och Fördettingförbundets Facebooksidor den 3 mars, för att den 5 mars publiceras på respektive hemsidor.

– Förutom att vi var snabba och såg till att vi och Fördettingförbundet hade ett gemensamt budskap, så tror jag att våra styrkor har varit att vi lyckades få fatt i en stark känslomässig reaktion. Vi har ett arv att förvalta och känslorna för vår skola är starka, eftersom många upplevt SSHL som både ett hem och en skola. Så samtidigt som vi var angelägna om att äga berättelsen, var det viktigt att respektera andras åsikter och känslor, säger Marika Wäreborn.

Det som skiljer ”aula-kampanjen” från skolans andra fundraisingkampanjer är att antalet givare varit betydligt större den här gången. Många har velat vara med och bidra, med allt från mycket små summor till betydligt högre belopp.

Olika faser
”Aulakampanjen” kommer högst troligt att pågå länge och gå in i olika faser. Det unika med fas ett, som de är i nu, är att det inte finns något mål uppsatt för hur mycket pengar som måste samlas in. Helt enkelt för att det just nu inte går. Försäkringsarbetet pågår fortfarande och projektet för återuppbyggnad ska planeras.

– När förutsättningarna är klara kommer vi att gå in i kampanjens andra fas. Då kan vi gå ut och berätta om vägen framåt. Dels när det gäller hur mycket pengar vi samlat in hittills och hur mycket som kvarstår. Och dels berätta mer om vad som kommer att ske när det gäller uppbyggnaden, säger Marika Wäreborn.

Vilka lärdomar har ni dragit?
– I denna speciella situation gällde det att vara snabb med att dra i gång. Och att vara ärlig med att det för stunden inte fanns så mycket konkret att berätta, mer än att stöd behövdes. Samt att det gällde att hitta känslorna. Vår fördel är att den grupp vi vänder oss till är förhållandevis begränsad och står oss nära. Det var inte så svårt att förstå känslorna och viljan att hjälpa till, säger Vilhelm Edgren.

Hur länge kommer kampanjen att pågå?
– Den kommer att pågå fram tills den sista takpannan ligger på plats! Det handlar om en längre process och att vi kommer att gå igenom olika skeden. Det kommer absolut att vara vår största fundraisingkampanj hittills, som det kommer att vara spännande att vara med och bygga, säger Vilhelm Edgren.

Några andra tips för att dra igång en kampanj?
– I en kris är det extra viktigt att komma igång snabbt, eftersom den redan har skapat ett högt känslomässigt engagemang hos de potentiella givarna. Vi tycker också att man inte ska vara rädd för att sätta in högre belopp i rutorna för donationsformuläret. Vår erfarenhet är att det i regel är få som använder rutan för valfritt belopp. Tänk också på att fundraising handlar om att skapa en gemenskap, så löpande kommunikation och transparens är viktigt. Sen är det en konst att kommunicera utan att bli tjatig; det gäller att hitta en bra balans, avslutar Marika Wäreborn.