Vi välkomnar KI Alumni tillbaks till oss på Mira

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog

Förra sommaren gick vårt avtal med Karolinska Institutet gällande alumnrelationer ut och de valde då att testa en lösning från en annan leverantör. Till vår stora glädje valde de efter ungefär ett halvår att återvända till oss på Mira och vi har nu under våren tillsammans med Karolinska Institutet byggt upp och lanserat deras nya alumnsystem. Det är alltid roligt att hälsa nya kunder välkomna, men det är extra roligt att få hälsa en nygammal och återvändande kund välkommen!

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och deras vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. I Sverige står KI för den enskilt största andelen av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Sedan 1901 utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mira arbetar sedan tidigare med KI när det gäller donationer och fundraising och utvidgar nu vårt samarbete att även inkludera alumnverksamhet och evenemangshantering. KI blev vår andra kund att i Sverige att använda vår nya, flexibla alumnlösning efter Lunds universitet.

Vi vill tacka KI för att ni återigen valde att arbeta med oss och ser fram emot ett långt och givande samarbete framöver!

Om Mira Network
Mira Network är Nordens ledande leverantör av CRM-lösningar utformade för universitet och högskolor. Vi erbjuder lösningar anpassade och utvecklade för kommersiell utbildning och externa relationer och hjälper universitet, organisationer och företag att utveckla och låsa upp värdet i sina externa relationer