Digitalt medlemskort för alumner – första i Norden?

Johan JohannessonAlumni Relationer, Alumni Relations, Blog, How-to

Sommaren 2020 lanserade Universitetet i Bergen ett digitalt medlemskort för sina alumner, tillsammans med Mira. Kortet ger rabatter på bland annat träning, mat- och kulturupplevelser. Satsningen har slagit väl ut och under våren 2021 sker en andra lanseringsvåg.

Andrea Magugliani arbetar som alumnkoordinator vid Universitetet i Bergen. Foto: Marco Gargiulo

– När jag började arbeta här för två år sedan bestämde jag mig för att utöka vårt nätverk för alumner, för att skapa en trygg och bred bas att stå på. Jag ville också göra det enklare för oss att kommunicera med alumnerna, säger Andrea Magugliani, alumnkoordinator på Universitetet i Bergen.

Satsningen som universitetet gjort har lett fram till det första digitala medlemskortet för alumner i Norge. Troligen även det första i Norden. I USA är det desto vanligare och det är också därifrån som Andrea fick sin idé.

– När jag såg hur de arbetade i USA tänkte jag att detta borde funka även i Norge. Jag började också fundera över vilken typ av erbjudanden vi skulle knyta till kortet. För att få fler att registrera sig kände jag att det gällde att kunna erbjuda något som skulle göra skillnad i vardagen. Att bara bjuda in till föreläsningar eller ett event skulle inte vara tillräckligt lockande, säger Andrea Magugliani och fortsätter:
– Jag har hittills försökt hitta erbjudanden som passar några av de största grupperna i vårt nätverk. Många av våra medlemmar är fortfarande studenter, en annan stor grupp är 30–40 år, varav många småbarnsföräldrar. Därför fanns rabatter på Akvariet, Den Nationale Scene och på några av Bergens restauranger bland våra inledande erbjudanden.

Via egna kanaler
Lanseringen sommaren 2020 skedde enbart via universitetets egna kanaler: sociala medier och nyhetsbrevet för alumner. När de nu gör en andra lansering våren 2021 funderar de på att eventuellt komplettera med annonsering. Ett framtida tänkbart steg är att utöka medlemserbjudandena till att gälla i fler norska städer än i Bergen, men det får anstå till efter pandemin.

– Många av våra alumner bor i Oslo, så i framtiden hoppas jag kunna utöka med erbjudanden även där. Två andra norska universitet har också hört av sig för att höra mer om vår lösning, så snart finns det kanske fler digitala medlemskort för alumner i Norge, säger Andrea Magugliani.

Hur många har laddat ned kortet?
– Efter vår första lansering, då vi inledningsvis bara hade ett erbjudande om rabatterat pris till Akvarium, fick vi ganska omgående 350 nedladdningar. I dagsläget har 1 000 av våra totalt 6 500 alumner laddat ned kortet.

Har ni satt upp något mål för satsningen?
– Målet är att driva in nya alumner till vårt nätverk. Varje år får vi ungefär 800 nya alumner. Målet är att öka den siffran med 20 procent det första året och att till 2022 kunna dubbla det, så att vi når upp till cirka 2 000 nya alumner per år.

Det digitala kortet ger alumner tillgång till rabatter och andra erbjudanden

Är det svårt att locka samarbetspartners?
– Nej, det har varit extremt lätt att få med partners som vill nå våra alumner. Vår målgrupp är intressant! Som jag ser det så är de en perfekt målgrupp: de har hög utbildning, ofta bra lön och är intresserade av kultur.

Varför valde ni att göra kortet digitalt?
– Jag var först inne på att skapa ett fysiskt kort, men insåg att det inte var det bästa. Ett digitalt kort är bättre för både miljön och säkerheten. Och dessutom billigare!

Hur har tekniken funkat?
– Alla som försökt har hittills lyckats ladda ned kortet. Jag har skrivit en manual på vår hemsida som det bara är att följa. Så inga klagomål så här långt.

 

Vill du veta mer?
Här kan du läsa mer om medlemskortet för alumnerna vid Universitet i Bergen.
Är du och ditt universitet intresserade av en liknande lösning? Hör av dig