Onlinedonationer som stödjer havsforskning

Johan JohannessonBlog, Fundraiser, Fundraising Management

Åbo Akademi i Finland bedriver forskning inom fyra profilområden, varav havet är ett. Havsforskningen lyfts för närvarande fram lite extra, via en kampanj som är kopplad till donationer via nätet. Fanny Bergman är assistent för externa relationer och berättar om hur de arbetar.

Fanny Bergman arbetar med donatorsrelationer på Åbo Akademi

– Att donera via nätet är det enklaste sättet i dag, framför allt för privatpersoner. Att donera via sitt bankkonto fungerar självklart också, men ju färre steg desto enklare. Att privatpersoner donerar till forskning blir allt vanligare i Finland och området utvecklas mer och mer. En stor del av donatorerna återfinns bland våra alumner, förklarar hon.

När privatpersoner donerar handlar det om summor av varierande storlek. Via det donationsformulär som finns på lärosätets hemsida kan donatorerna välja mellan ett antal föreslagna summor eller själva bestämma hur mycket de vill donera.

Innan Fanny och hennes kollegor började arbeta med onlinedonationer hanterades de flesta donationerna via bankgiro. De har också genomfört en kampanj där det gick att donera via sms.

Finska staten matchar
Aktuellt under 2020 är att finska staten har lovat att matcha de finska lärosätenas arbete med donationer. För varje donerad euro som lärosätena får in kommer staten att gå in med en viss summa. Hur mycket varje universitet slutligen får per insamlad euro kommer att visa sig när kampanjen avslutas 2022, när man vet totalsumman för alla universitets insamlade medel.

Kampanjen till förmån för havsforskningen pågår tills vidare. Utöver den kampanjen har Åbo Akademi en ambition om att också lyfta lärosätets övriga profilområden inom forskning. Näst på tur står minoritetsforskningen, vars fokus ligger på rättvisa, jämlikhet och inklusion.

– En stor fördel med den onlinelösning som Mira skapat åt oss är att vi kan driva flera kampanjer parallellt. En annan fördel, jämfört med hur vi arbetade för ett tag sen, är att det numera är vi själva som skapar formulären. Vi kan även justera dem efter hand och skapa nya formulär. Det gör vårt arbete mer flexibelt, säger Fanny Bergman.

Sociala medier och nyhetsbrev
Havskampanjen är alltså helt nystartad, en del donationer har redan kommit in och allt har hittills fungerat bra. För att sprida kampanjen arbetar Fanny och hennes kollegor bland annat med sociala medier och ett nyhetsbrev.

– Nyhetsbrevet går till våra alumner och övriga donatorer. I breven berättar vi om vad som är på gång inom forskningen och om hur tidigare donationer har använts, säger Fanny Bergman.

Arbetet med att lyfta de fyra forskningsprofilerna är alltså på gång, och även om det är mycket nytt så är Fanny helt på det klara med vad som driver henne framåt:

– Jag tycker om kommunikation och att kunna förenkla processer. Därför uppskattar jag enkelheten med onlinedonationer, både för vår del och för donatorernas. Vår avdelning blir en kanal för att sprida forskning till allmänheten och det känns meningsfullt.

Läs mer!
Här kan du läsa mer om havsforskningen på Åbo Akademi (som har fokus på Östersjöforskning) och även klicka vidare till donationsformuläret.