Hur möter vi utmaningen med olika krav på Ladok3-integrationen?

Johan JohannessonBlog

I början på oktober lanserade vi vår första Ladok3-integration för Gymnastik – och idrottshögskolan. I november kommer Stockholms universitet kommer bli andra lärosätet ut som vi integrerar med. Mira arbetar med Stockholms universitet både vad gäller alumnrelationer och uppdragsutbildningar (ULV och VAL) vilket innebär att vår Ladok3-integration nu hanterar fler regler för vad som utgör en alumn, även hanterar påbörjade utbildningar och är testat med ett mycket stort antal personer då Stockholms universitet är ett av Nordens största lärosäten med väldigt många personer att hantera.

Ladok3 fortsätter rulla ut till svenska universitet och högskolor och för att kunna behålla uppdaterade och relevanta utbildnings- och kontaktuppgifter till sina alumner är det mycket viktigt för våra kunder att integrationen mellan deras alumn och/eller kunddatabas och nya Ladok fungerar. Vi förbereder nu vår andra skarpa integration med Stockholms universitet och under detta projekt har vi varit tvungna att lösa nya utmaningar på vägen.

Ytterligare ett par bitar har lagts i Ladok3-pusslet iom arbetet med den kommande lanseringen för Stockholms universitet

 

Jag har tidigare skrivit ett inlägg om vem som är alumn. Gymnastik- och idrottshögskolan använder regeln att alumn är den som har tagit examen. Stockholms universitet använder istället regeln att man ska ha tagit minst en poäng för att räknas som alumn. Vi har nu satt upp ytterligare en valbar regel som kan aktiveras om kunden så önskar som reglerar hur våra system identifierar vem som är alumn.

En annan utmaning vi mötte var att när vi nu integrerar med ett lärosäte som också arbetar med uppdragsutbildningar blir inte bara avslutade utbildningar relevanta utan även påbörjade. Vi är nu i slutfasen av ett mycket intressant integrationsprojekt och Stockholms universitets Ladok3-integration kommer lanseras den 9 november.

Efter att vi skickade ut förra inlägget om Ladok3 kom det in några bra frågor. Jag delar dem nedan tillsammans med svar från Jimmy Elgeryd och Magnus Bratt.

Vad händer med mitt system om jag inte uppgraderar integrationen när mitt lärosäte går över till Ladok3?

Om det finns en koppling till Ladok och systemet inte uppgraderas kommer den gamla kopplingen inte fungera längre. Det innebär att ingen utbildnings- eller adressinformation kommer uppdateras. Vi rekommenderar starkt fortsätta importera utbildnings- och adressdata för alumner. För att bygga en bra alumnverksamhet är det viktigt att ha bra grundinformation om alumnerna och en Ladokintegration är ett mycket bra verktyg för att upprätthålla en bra datakvalitet i sitt system.

Vilka skillnaderna mellan LADOK2 och LADOK3?

Den stora skillnaden är framför allt i den tekniska strukturen. Tidigare tog vi en kopia av Ladok-databasen som vi sedan arbetade mot. Nu kan man istället jämföra processen med att vi prenumererar på händelser i Ladok. Det innebär att så fort någonting händer på en person registreras ändringen och vi uppdaterar systemet med nära nog ingen fördröjning. Man kan jämföra med hur ett bankkonto fungerar. Alla händelser som inträffar loggas och kan hämtas av oss. Däremot kan vi inte skriva något i Ladok-databasen utan bara läsa information.

För den som arbetar i våra system med alumnrelationer eller uppdragsutbildning är det inte någon större skillnad utöver det att informationen hämtas mycket mer frekvent än tidigare. Detta var ett viktigt mål för oss då vi inte ville att våra användare skulle behöva ändra sina arbetsrutiner. Uppgraderingen från Ladok2 till Ladok3 var en stor utmaning ur ett tekniskt perspektiv, men för de som arbetar med våra system fungerar det precis som vanligt.

Är det något jag behöver tänka på när man uppgraderar eller vill beställa en Ladok3-integration? Vad krävs av mig som beställare?

Det är viktigt att man har en tydlig regel för vem som ska räknas som alumn. Dessutom måste vi på Mira ha en kontaktperson på lärosätets IT-avdelning som beställer certifikat från Ladok. Eftersom våra kunder bestämmer vad vi på Mira ska få tillgång till för information från Ladok måste de reglera vilka rättigheter vi får och vilken information vi får läsa. 

Hoppas du fann artikeln ovan givande och informativ. Om du har andra frågor, så hör gärna av dig till mig på johan.johannesson@mira.se