Vi är i startgroparna för lansering av ny startsida i våra system

Johan JohannessonBlog

I somras skrev vi en bloggpost om de kommande uppgraderingarna vi arbetar på. Sedan dess har vi fortsatt vårt arbete och vi är snart redo att lansera vår nya startsida till våra kunder. Den största skillnaden vid första anblicken är antagligen den visuella förändringen. Ett mål för oss var att underlätta för de som sällan använder systemet och därför har vi nu valt att i högre utsträckning arbeta med färger och grafiska element. Vår förhoppning är att det nu ska vara ännu enklare att komma igång och arbeta i systemet. 

En utmaning vi har är att våra system används av många olika typer av användare med helt olika behov. En alumnkoordinator är antagligen inte intresserad av samma information eller arbetar med samma kärnprocesser som en person som arbetar med fundraising. Det har varit viktigt för oss i arbetet att alla användare oavsett vad de arbetar med ska kunna använda startsidan i systemet som en utgångspunkt i sitt arbete.

Ny design, tydligare information och ökad flexibilitet för användaren med den nya startsidan

 

Men uppgraderingen innebär mycket mer än bara nytt utseende. Eftersom behoven är så olika har det varit viktigt för oss att startsidan är så flexibel den kan anpassas för de olika behov som finns. Vi har löst detta genom att arbeta med widgets som enkelt kan konfigureras och flyttas om av användaren själv. Genom drag-and-drop är det enkelt att själv sätta upp sin egen startsida med de verktyg som passar bäst. Om vi fortsätter med exemplet ovan kanske en användare som arbetar med alumnrelationer vill se hur många alumner som är kontaktbara via e-post medan en användare som arbetar med fundraising istället vill se hur den senaste kampanjen fortlöper. Vi har idag utvecklat ett antal olika widgets som kommer finnas vid lansering som en administratör kan välja mellan och fler kommer utvecklas i takt med att vi får in önskemål från våra användare.

En annan förändring är hur vi väljer att presentera information på den nya startsidan. Idag visar vi upp ett antal nyckeltal kring personer som är registrerade och som loggat in.  Vi har kvar dessa nyckeltal men utökat med ytterligare information vi  bedömer vara intressant för de som ofta arbetar i systemet, som exempelvis information kring senast gjorda utskick eller information om närmast kommande evenemang.

Närmast kommer vi finslipa på detaljerna för startsidan och efter vi testat färdigt internt och med en pilotkund kommer vi lansera den nya startsidan till alla våra kunder. I samband med lansering kommer vi släppa en artikel där vi går igenom ändringarna i detalj och tittar på några av de widgets om vi utvecklat. Om du har frågor så hör gärna av dig till johan.johannesson@mira.se