Mira lanserar nytt användargränssnitt

Johan JohannessonBlog

I nästan 20 år har nordiska universitet, högskolor och kommersiella utbildningsföretag använt Mira för att skapa engagerade alumner, bedriva fundraising och vårda relationer med donatorer, erbjuda karriärservice och hantera partnerföretag, och levererat lösningar för båda öppna och skräddarsydda utbildningsprogram.

Under 2016 använde våra kunder Mira för att skicka 2 000 000 e-postmeddelanden, anordna över 1400 evenemang med fler än 48 000 deltagare och hantera över 17 000 personer som gick kurser som administrerades i vår modul för kommersiell utbildning. Majoriteten av de nordiska lärosäten som arbetar med fundraising använde Miras lösningar i sitt arbete.

Vi har tidigare gett er en förhandstitt av vår nya design. Vi är nu redo att börja rulla ut det nya användargränssnittet. Det är baserat på erfarenheter från att ha arbetat mer än 100 olika kunder inom högre och kommersiell utbildning, men bygger på ny teknik för enklare och smidigare hantering av relationer och utskick.

Övergripande designmålen har varit:

  • Att ge verktyg som stöttar våra användare i det arbete som är deras kärnaktiviteter. Miras system ska vara mer än en ‘databas’
  • Våra system ska vara enkla att använda för nya användare och kraftfulla för erfarna användare
  • Att ge tillgång till information då du behöver den, på eller utanför kontoret, oavsett om du använder dator, surfplatta eller mobiltelefon.
  • Att förenkla och förbättra den tekniska grunden för att ge oss möjlighet att i framtiden utveckla snabbare och förenkla kvalitetssäkring
  • Inte uppfinna hjulet utan istället använda de open source-lösningar som finns tillgängliga

Vi kommer löpande att uppdatera all befintlig funktionalitet i administrationsgränssnittet och kommer uppgradera del efter del. Vi startar med att lansera Startsida och uppdaterad dashboard för administratörer, Evenemangshantering och senare i höst uppgraderar vi funktionaliteten för e-postkampanjer.

Startsida med uppdaterad dashboard för administratörer

Startsidan är det första som möter en användare när de loggar in i Miras system och ska ge användare verktyg för att utföra sina arbetsuppgifter. Vi ser startsidan lite som kommandobryggan på rymdskeppet Enterprise. Det är där en användare navigerar till andra delar av systemet och skaffar sig en överblick över aktiviteter och pågående ärenden. Från startsidan ska man också med ett klick kan man börja arbeta med de saker som är ens kärnaktiviteter i systemet.

Eftersom våra användare arbetar hela området för externa relationer är det viktigt för oss att vår startsida är flexibel så den kan anpassas för de olika behov våra användare har. Detta har vi löst genom att arbeta med widgets som enkelt kan konfigureras av användarna själva. Genom drag-and-drop är det enkelt att själv sätta upp sin egen startsida med de verktyg som passar bäst. En användare som arbetar med alumnrelationer kanske vill se hur många alumner som är kontaktbara via e-post medan det för en användare som arbetar med fundraising är viktigare att se hur den senaste kampanjen fortlöper

Evenemangshantering

Evenemangshantering är en av de mest populära modulerna i. Eftersom den är så välanvänd får vi också in många synpunkter och förbättringsförslag. Därför är evenemangsmodulen den modul vi först arbetat om och den nya versionen kommer lanseras efter sommaren till alla våra kunder.

Den mest uppenbara förbättringen är att vi helt arbetat om designen för modulen med bättre överblick över hur många anmälningar som kommit in och mer enhetlig form- och layout. Vi har också byggt in ett bättre stöd för användning på mobila plattformar.  Men den kanske största nyheten är att den nya evenemangsmodulen nu tillåter betalda evenemang. Det är nu möjligt att antingen skapa ett evenemang med ett fast pris på hela evenemanget eller skapa ett evenemang och sätta pris på olika delar av evenemanget, som exempelvis betald lunch.

E-postkampanjer

Att kunna skapa och skicka bra mailutskick är viktigt för de flesta. För att ge ännu bättre möjligheter för utskick och uppföljning arbetar vi om hela modulen.

Det viktigaste i detta arbete är att göra processen smidigare för användarna. Det ska vara så få klick som möjligt från start till färdigt utskick och det ska vara enkelt att redigera innehållet. Det ska också vara möjligt att på ett lätt sätt lägga till bilder och videoklipp i utskick. En stor förändring är att vi kommer gå bort från att använda bildbank utan istället använda en modernare lösning med att ladda upp bilder för varje utskick. Vi kommer också se till att alla utskick från våra system är responsiva så de ser bra ut för mottagaren oavsett om de öppnar e-postutskicket i sin dator, sin mobil eller surfplatta.

 

En annan viktig del är uppföljning av skickade e-postutskick. Det ska vara enkelt för användaren att per mottagare se om utskick är öppnade, blockerade, om länkar är klickade på eller om utskicket inte gått fram. Vi kommer också kunna visa upp statistik på klickade länkar i utskicket och längre fram även kunna visa upp tidigare skickade e-postutskick och det kommer vara möjligt att tagga upp och gruppera ett antal utskick för att se statistik och mottagare för just den gruppen.

Vad händer då härnäst? Den mesta funktionaliteten är nu antingen helt färdigställd eller nästan i mål. Vi kommer göra klart det som återstår och sedan tillsammans med någon kund testa igenom alla processer. Därefter kommer vi först lansera till en pilotkund och sedan lansera det brett till alla våra kunder. Tidsplanen är inte huggen i sten, men vår förhoppning är att testa under sommaren och sedan lansera skarpt under tidig höst.

Har du några frågor eller synpunkter? Hör i så fall gärna av dig till johan.johannesson@mira.se