Fem frågor till Are Bye-Andersen på Universitetet i Oslo

Johan JohannessonBlog

Universitetet i Oslo är en av de lärosäten som under våren valt att börja arbeta tillsammans med oss på Mira Network. De kommer framför allt arbeta tillsammans med oss inom området för alumnverksamhet och i början av april åkte vi till Oslo för att starta upp projektet och få en pratstund med Are-Bye Andersen, alumnkoordinator på UiO.

Hur länge har ni arbetat med alumnfrågor?

Vi startade vår alumnverksamhet redan 2005 så vi har varit igång länge nu. Vi har gått i ett par fallgropar på vägen och lärt oss mycket under åren. Nu känner vi verkligen att vi är på rätt väg. Vi har en genomarbetad strategi som vi arbetar efter och en sista pusselbit är att få en databas på plats.

Vilket är det viktigaste målet med er alumnverksamhet?

För oss är det viktigaste målet är att engagera alumnerna och skapa ambassadörer på olika sätt. Det kan sedan ta sig uttryck på olika sätt. Ett exempel kan vara att skapa engagemang på fakultetsnivå genom exempelvis gästföreläsningar eller lokala återträffar. Ett annat exempel skulle kunna vara att engagera alumner för att en mer rådgivande roll i olika sammanhang. Det viktigaste för oss är att se alumnverksamheten som stöttande för andra delar av universitetet. Jag tror inte på att driva alumnverksamhet för dess egen skull

Vilken är den största utmaningen för er på UIO i dagsläget?

En av de största utmaningarna är att arbeta med att få resten av universitetet att se alumnverksamheten som en naturlig del av universitetets verksamhet. Enda sättet att lyckas med detta är att se till att verksamheten skapar ett värde ute på fakulteterna. För att lyckas med det i sin tur måste vi som arbetar med alumnverksamhet centralt se till att vi ha en god överblick över vilka våra alumner är, vad de arbetar med, hur vi kan kontakta dem och vad de kan hjälpa oss med. 

Hur viktigt är ett välfungerande IT-system för din alumnverksamhet?

Det är viktigt av ett par anledningar. Den mest uppenbara är såklart att om vi har bra information om våra alumner kan vi hitta rätt alumner för rätt tillfälle när våra fakulteter behöver hjälp. En annan viktig anledning är att en uppdaterad och väl fungerande databas hjälper oss att kunna målgruppssegmentera när vi gör utskick eller evenemang. Det är också viktigt för oss att kunna göra kontaktnoteringar på personer så inte flera personer internt på universitetet kontaktar samma person i samma ärende. Genom att arbeta med kontaktnoteringar kan vi blir det lättare för oss att veta vad de andra i organisationen arbetar med och undvika att flera springer på samma boll.

Hur ser du att alumnverksamheten i Norden utvecklats under åren?

Det har såklart hänt mycket sedan 2005. I början tog vi väldigt mycket intryck av hur man arbetade i USA och i Storbritannien. Det gör vi såklart fortfarande, men det känns också som om det de senaste åren börjat växa fram en nordisk modell för alumnverksamhet. Den är fortfarande inte helt på plats, men den börjar definitivt ta form. Jag tycker också att man på senare år  gått från att vara väldigt mycket fokuserad på teknik till att bli mer fokuserad på det innehållsmässiga, vilket är en väldigt positiv utveckling!