Brakeley Nordic anordnar utbildning i fundraising – större gåvor

Johan JohannessonBlog

Brakeley Nordic välkomnar till ett seminarium kring hur man kan arbeta strategiskt för att kunna erhålla större gåvor. Seminariet kommer leda deltagarna genom den strategiska planeringsprocessen och gå igenom hur man tar första kontakten för att utveckla tillfällen för framtida donationer

Utbildningen kräver ingen tidigare erfarenhet inom fundraising. Utbildningarna riktar sig till alla som är intresserade av fundraising och tidigare deltagare kommer från organisationer som Aalto Universitetet, Lunds Universitet, Chalmers, DTU, Oslo universitet, ActionAid, WWF, Médecins Sans Frontièrs, Unicef, Kunliga Operan, Museum of Performing Arts och  Aarhus universitetssjukhus.

Utbildningen hjälper deltagarna med

  • Framgångsfaktorer och strategier för att utveckla möjligheter för större gåvor
  • Från första kontakt till hur man ställer frågan om en gåva – hur går det till?
  • Skillnader mellan olika typer av prospekt bland stiftelser, privatpersoner och företag.
  • Arbetet med givarvård (stewardship).

När och var?

Utbildningen består av två halva dagar och hålls på Glo Art Hotel, Lönnrotsgatan 29/Lönnrotinkatu 29 i Helsingfors, Finland.

  • 23 mars kl 13:00-18:00: Seminarium med efterföljande middag
  • 24 mars kl 9:00-12:00: Seminarium

Pris
Antalet deltagare är begränsat och först till kvarn gäller. Kostnad för utbildning inklusive middag är 4 900 SEK/person eller €490/person (exkl moms).

Har du frågor eller funderingarKontakta Brakeley Nordic på asa.formo@brakeley.se

Villkor för anmälan
När anmälan är mottagen återkommer Brakeley Nordic med en bekräftelse.  Skulle utbildningen vara fulltecknad meddelas detta. Anmälan är bindande. Har en anmäld deltagare inte möjlighet att utnyttja sin  plats, får den överlåtas till någon annan person. Glöm inte att meddela detta i så fall .

Utbildningsledare

Inger Stern (Senior Consultant, Brakeley Nordic) har 13 års erfarenhet av fundraising både som konsult och som insamlingschef. Som Linköping universitets fundraisingchef mellan 2003-2015 ledde hon bland annat kampanjen Expanding Excellence som hade inbringat mer än 270 MSEK när den avslutades 2010. Inger har föreläst om fundraising på bland annat Case Europe och Case Nordic.

Johan Wennström (VD, Brakeley Nordic) Sedan 1998 har Johan arbetat med universitet och högskolor för att hjälpa dem att utveckla sina externa relationer, där fundraising är en viktig del. Sedan 2010 är han VD för Brakeley Nordic och hjälper nu icke-vinstdrivande organisationer i olika sektorer (primärt universitetssektorn, kultursektorn och ideella organisationer) med fundraising där fokus ligger på stora gåvor. Johan är ansvarig för Brakeleys öppna utbildningar och genomför ofta skräddarsydda workshops för ledningsgrupper för att öka kunskapen om fundraising och externa relationer.