Vad hände 2016 och vad ser vi fram emot 2017

Johan JohannessonBlog

Nu är vi snart två månader inne i det nya året och vi på Mira har rivstartat det nya året med nya projekt.  Vi vill passa på att tacka alla våra kunder för 2016 och vi ser fram emot ett fortsatt spännande 2017. Det är väldigt givande att arbeta inom området för högre utbildning och på nära håll kunna följa hur lärosäten i Norden hela tiden utvecklar sitt arbete inom externa relationer. För oss var 2016  intensivt där de senaste årens  arbete med den nya grundplattformen börjar ge effekter. När man tittar tillbaks i backspegeln och ska summera upptäcker man snart att det är en omöjlig uppgift att göra årets händelser rättvisa i en kort text. Men jag gör ändå ett försök och listar de fem saker som jag tycker stod ut extra när 2016 summeras.

 1. Vi har fått sex nya kunder på vår nya release under 2016. Under de senaste åren har Mira arbetat hårt för att gå mer mot en enhetlig produkt. Under 2016 har vi tagit ett stort steg och fått sex nya system på den nya plattformen antingen genom att flytta över befintliga kunder eller lanserat helt nya system.
 2. Vi har fortsatt utveckla vår plattform i samverkan med våra kunders behov.  Under 2016 har vi gjort flera stora förbättringar eller nyutvecklingsprojekt för att hjälpa våra kunder framåt. Jag tror alla som arbetar på Mira har olika syn på vilka projekt som varit viktigast under året men för mig står framför allt tre stycken särskilt ut. Dessa är:
  1. FS-integrationen med Dataporten i Norge. Integrationen gör det enkelt för alumner att gå med i nätverket genom att verifiera sig med Bank-ID eller mobilt Bank-ID,
  2. Möjligheten att kopiera evenemang. Detta har länge varit en efterfrågad funktion som sparar tid för de kunder som arbetar mycket med evenemangsmodulen och vill kunna återanvända mallar från tidigare evenemang
  3. Dubbletthanteringsmodulen. En av de stora utmaningarna när man arbetar med CRM och databaser är att vårda sin data och hålla en hög datakvalitet. För att underlätta arbetet har vi tagit fram ett verktyg som låter en administratör leta upp och slå ihop dubbletter i databasen
 3. Vi har fortsatt hög användning av våra system. För oss är det viktigt att våra system används mycket. Det blir ett kvitto på att det vi gör skapar värde hos våra kunder. När vi summerar användarstatistiken för 2016 skickades det över 1.5 miljoner mail från våra system och det anordnades över 1200 evenemang med nästan totalt 40 000 deltagare vilket är ungefär på samma nivå som 2015 men betydligt högre än tidigare år. Om vi tittar på användningen över ett treårsperspektiv har antal utskick från våra system mer än fördubblats från 750 000 till 1,5 miljoner.
 4. Vi förbereder för framtiden och LADOK 3. En av de stora händelserna för svenska lärosäten ur ett studentadministrativt perspektiv är att LADOK ska uppgraderas till en ny version. Mira är med på tåget från början och har under hösten tillsammans med Stockholms universitet tagit fram ett proof of concept för LADOK 3-integration.
 5. Vi har rekryterat Niklas Ringdahl som ny lead developer på Mira. Niklas har hjälpt oss ta nästa viktiga steg vad gäller vår produktstrategi och är den som är ansvarig att hålla ihop våra system tekniskt.

Vad ser vi fram emot under 2017?
2017 ser ut att bli ett mycket spännande och händelserikt år med LADOK 3 som ska sjösättas gradvis och börja användas av svenska lärosäten. Först ut bland våra kunder att använda den nya versionen av LADOK blir Mälardalens högskola som kommer lansera i sommst Andra höjdpunkter under året är CASE Nordic som i år kommer vara i Oslo och den stora CASE-konferensen i Birmingham under hösten. Vi kommer vara på plats på båda och hoppas både på inspiration och intressanta möten.

Under 2017 kommer vi arbeta vidare och förbättra vår plattform inom flera områden. Bland annat planerar vi uppgradera vårt användargränssnitt för administratörer och titta närmare på en standardiserad betallösning för evenemang. Vi kommer också under första delen av 2017 rekrytera minst två nya utvecklare för att hjälpa oss möta framtida utmaningar.