5 Frågor till Katarina Offnegårdh, avdelningschef på GiH

Johan JohannessonBlog

Gymnastik- och idrottshögskolan lanserade sitt nya alumnnätverk för ca sex månader sedan. Vi har pratat med Katarina Offnegård på GiH för att höra hur det gått sedan lansering och vad som kommer hända framöver.

1) Hur länge har ni arbetat med alumni?
GIH har jobbat med alumniverksamhet sedan hösten 2003. Verksamheten har sett lite olika ut under åren och vi har haft en del olika system.
Själv började jag på GIH för ungefär 2 år sedan.

2) Varför valde ni att satsa på My Alumni Page?
Det system vi hade tidigare upplevdes inte som ändamålsenligt medan Mira My alumnipage lösning kändes som modern och användarvänligt – både för alumner och administratörer. Vi tilltalades även av integrationen med LinkedIn som ingår i My alumni page. Vi trodde (och tror fortfarande) att det kommer vara en bra lösning för våra alumner. Dessutom ansåg vi att systemet var kostnadseffektivt.

3) Så här efter lansering hur tycker du ert nya system fungerar?
Systemet passar oss utmärkt! Det fungerar jättebra och är så gott som “självanvändande”, vilket ger vår alumnikoordinator möjlighet att lägga tiden på den verkliga alumniverksamheten istället för på att upprätthålla systemet. Vi har inga negativa synpunkter alls på systemet. En viktig målsättning med systemet var att fånga upp de studenter som utexamineras och få dem att registrera sig som alumner och det har vi lyckats väldigt bra med.

4) Vad är nästa steg när det gäller ert alumnarbete?
Ambitionen med implementeringen av My alumni page var att få ett bra alumnisystem på plats, vilket vi upplever att vi har nu. Vi har fått upp alumniverksamheten till den nivå vi vill ha den på nu och kommer att jobba vidare så här den närmaste tiden. Vi ordnar en del evenemang för våra alumner, vilket vi kommer att fortsätta göra.

5) Vad ser du som den stora utmaningen inför framtiden för er som arbetar med alumnfrågor?
Resurser och tid. Man skulle kunna jobba hur mycket som helts med alumniverksamheten, men tiden och resurserna är begränsade.
En annan utmaning är givetvis hur vi fortsättningsvis säkerställer att fånga upp alla våra potentiella alumner och får de studenter som utexamineras att registrera sig i nätverket så att vi kan fortsätta hålla kontakt med dem.