Mira Network levererar en integrerad CRM-lösning till Mälardalens högskola som inkluderar en ny lösning för alumniverksamheter.

MiraBlog

Mira Network, nordens ledande leverantör av CRM-lösningar för kommersiell utbildning och externa relationer för högre utbildning kommer under 2015  att leverera en integrerad CRM-lösning till Mälardalens högskola. Lösningen syftar till att stötta högskolans arbete med alumnirelationer, fundraising, eventhantering och andra samverkansprojekt.

Projektet grundar sig i Mälardalens högskolas fokus på samverkan. Mira Network kommer att leverera en lösning som ska hjälpa högskolan att erhålla en överblick på sina relationer och ge administrativ avlastning. Bakgrunden till projektet är dels att den gamla lösningen inte stödjer den organisation och de behov som finns på Mälardalens högskola idag. Men även att datakvalitén behöver säkerställas och att högskolan har ett behov av en mer avancerad kontaktdatabas och it-stöd.

Mira Network kommer tillsammans med Mälardalens högskola att påbörja utvecklingen av en ny lösning för organisationer som vill arbeta strategisk med sina alumnirelationer utan en avancerad portallösning. Den nya lösningen heter Mira’s My Alumni Page och utgör ett enkelt, tidseffektivt och modernt sätt att erhålla information från lärosätets alumner – och därefter kommunicera och arbeta med olika kanaler direkt från CRM-lösningen. Det är även möjligt att integrera med Miras Ladok, LinkedIn och Event-integration, vilket gör det möjligt att automatisera och kvalitetssäkra datakvalitén.

Det nya systemet kommer ge oss de förutsättningar som behövs för att hantera vår samverkan på ett ännu mer professionellt sätt. Speciellt för våra alumner och tidigare studenter så kommer den nya lösningen att innebära ett stort lyft i hur de får möjlighet att fortsätta sin relation med högskolan även efter studietiden, säger Anni Rosenberg, Kommunikatör MDH Alumni, Mälardalens högskola.

Mira’s My Alumni Page kommer att ingå i Mälardalens högskolas integrerade CRM-lösning och ska hjälpa högskolan att effektivisera alumniverksamheten och vara ett attraktivt och modernt erbjudande till lärosätets alumner. Ett arbete som utgör en viktig grundsten i fundraisingarbetet. Lösningen är också ett administrativt stöd i samverkansarbetet, som ska stärka, underhålla och tillgodose högskolans behov av att på olika sätt kunna nå sina målgrupper.

Det är spännande att få utveckla Mira’s My Alumni Page tillsammans med Mälardalens högskola. Vi har sett behovet hos fler alumnverksamheter den senaste perioden och det känns helt rätt i tiden att komplettera vårt erbjudande med en lösning som denna. Att vi dessutom integrerar Mira’s My Alumni Page i Mälardalens högskolas helhetslösning kommer att skapa ett extra stort värde, säger Marcus Antonsson, Director of Marketing, Sales and Client Relations, Mira Network.

Projektet är påbörjat och lanseringen är planerad i början på 2015.

Om Mira Network

Mira Network är ett svenskt produktföretag som grundades 1998. Företaget erbjuder CRM-lösningar designade för kommersiell utbildning och externa relationer för högre utbildning. Mira Networks lösningar hjälper universitet, högskolor, organisationer och företag att samverka med andra organisationer och det omgivande samhället, att bli framgångsrika aktörer i en allt mer konkurrenssatt marknad, individer att utvecklas professionellt – och företag att attrahera och utveckla de bästa talangerna.

Om Mälardalens högskola

Mälardalens högskola är en av Sveriges större högskolor, med 13 000 studenter, 71 professorer och 900 anställda. MDH kännetecknas av nära samarbeten med företag och offentlig sektor i regionen, vilket gör våra utbildningar attraktiva för studenter – och våra studenter attraktiva på arbetsmarknaden.

För mer information, vänligen kontakta:

Mira Network
Marcus Antonsson, Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se / +46736 33 50 90
www.mira.se

Mälardalens högskola
Anni Rosenberg, Kommunikatör MDH Alumni
anni.rosenberg@mdh.se
www.mdh.se

[share title=”Share!” facebook=”true” twitter=”true” google_plus=”true” linkedin=”true” pinterest=”true” reddit=”true” email=”true”]