Release #29969 for Mira ERM BASE

MiraBlog

This release includes new features and improvements in our product Mira ERM BASE. plus a system software upgrade that improves performance and scalability going forward.
Better support for large reports – ERM BASE Express

Previously when you were attempting to download large reports, a technical error were sometimes generated. We have now improved the way that large reports are generated in order for you to be able to work user-friendly and time-efficient with small as well as large reports.

Smaller reports are available for download instantaneously and larger reports are generated in the background. When you create a large report, it is generated and made available for download on a specific page (Persons -> Created reports, and Organizations -> Created reports).

Better error message when a user enters potentially dangerous code in input fields – ERM BASE Express

For security reasons, the system does not allow HTML code in text fields in Relationship Management. Previously a non informative technical error occurred when you were trying to save a field that contained potentially dangerous data. Now a more informative message is shown. Informing you that you are trying to save potentially dangerous data, what the dangerous data can be, and what actions you should take in order to be able to proceed.

Better user feedback for validation errors – Mira ERM BASE

Before when you were editing information in the tab ”Contact Information” for a person, a validation error was not shown when the information of some reason was not saved – and you ware not aware that the changes were not saved. Now a clear pop-up message is shown to inform you that the changes was not saved and based on what problem.

Technical upgrade of system software

The system is upgraded from .Net 2.0 to .Net 4.5. This means that the system is based on “integrated mode”. Which provides a better performance in some situations. But most importantly it enables us to improve performance and scalability going forward.

Want to know more?

Do you want to know more about how you and your organization can benefit from the news in this release? Or if you have general questions about it. Contact us! Reference number to the release is #29969.

Do not have a contact person? Contact Marcus!
Marcus Antonsson
Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se / +4673-633 50 90

Release #29969 för Mira ERM BASE

Denna release innehåller ny funktioner och förbättringar i vår produkt Mira ERM BASE. Samt uppgraderingar av mjukvara som ger förbättrad prestanda och skalbarhet för fortsatt utveckling.
Bätte stöd för nedladdning av stora rapporter – ERM BASE Express

Vid nerladdning av stora rapporter har vi tidigare haft problem med att systemet blir överbelastat och ett tekniskt fel har uppstått. Vi har nu förbättrat sättet som stora rapporter genereras i syfte att göra det mer användarvänligt och tidseffektivt för dig att arbeta med små såväl som stora rapporter.

Små rapporter är tillgängliga för nerladdning direkt och stora rapporter genereras i bakgrunden. När du skapat en stor rapport och den genererats i bakgrunden, blir den tillgänglig för nerladdning på en specifik sida (Personer -> Skapade rapporter och Organisationer -> Skapade rapporter).

Tydligare felmeddelande vid användning av potentiell farlig kod – Mira ERM BASE Express

Av säkerhetsskäl tillåter systemet inte HTML-kod i text-fält i Relationship Management. Tidigare uppstod ett tekniskt fel när du försökte spara ett text-fält som innehöll potentiell farlig kod. Nu visas ett mer informativt meddelande som berättar för dig att du försöker spara potentiell farlig kod, vad koden består av och vilka åtgärder du kan vidta för att kunna gå vidare.

Bättre feedback till användaren vid ett valideringsfel – Mira ERM BASE Express

Tidigare när du redigerade information i fältet “kontaktinformation” för en person och informationen av någon anledning inte sparades, visades inget felmeddelande. Du blev därav inte alltid medveten om att dina ändringar inte sparats. Nu visas ett tydligt pop-up-meddelande som informerar dig om att dina ändringar inte sparats och av vilken anledning.

Teknisk uppgradering av systemets mjukvara

Vi har nu uppdaterat systemet från .Net 2.0 till .Net 4.5. Detta innebär att systemet är baserat på “integrated mode”, vilket bidrar till ett bättre utförande i vissa situationer. Men allra främst möjliggör det bättre utförande och skalbarhet för det framtida arbetet.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur du och din organisation kan dra nytta av nyheterna i releasen? Eller har du frågor kring den? Kontakta oss via din kontaktperson. Referensnummer till releasen är #29969.

Har du ingen kontaktperson? Kontakta Marcus!
Marcus Antonsson
Director of Marketing, Sales and Client Relations
marcus.antonsson@mira.se / 073-633 50 90