Seven Nordic universities on the top 100 of the Academic Ranking of World Universities 2014

MiraBlog

More than 1200 universities are ranked by Academic Ranking of World Universities every year, and the best 500 are published. We have checked out this year’s ranking and found impressive seven Nordic universities among the top 100.

ARWU uses six objective indicators to rank world universities. The number of alumni and staff winning Nobel Prizes and Fields Medals, number of highly cited researchers selected by Thomson Reuters, number of articles published in journals of Nature and Science, number of articles indexed in Science Citation Index – Expanded and Social Sciences Citation Index, and per capita performance of a university.

Changes for the top 100 2014 compared to 2013

Congratulations to all of our customers who are among the top 100!

Read more!

Fler än 1200 universitet rankas varje år av Academic Ranking of World Universities och de 500 bästa publiceras. Vi har spanat in årets ranking och hittar imponerande sju nordiska universitet bland topp 100.

ARWU rankar världens universitet genom att använda sex objektiva indikatorer. Antalet alumner och personal som vunnit Nobelpris och Fields Medals, antal citerade forskare som valts ut av Thomson Reuters, antal artiklar publicerade i tidskrifter för Nature och Science, antal artiklar indexerade i Science Citation Index, Expanded and Social Sciences Citation Index, och per capita performance för ett universitet.

Förändring för topp 100 2014 jämfört med 2013

Gratulationer till alla våra kunder som finns med bland topp 100!

Läs mer!