NE/5 Release #16188 Hantering av anpassade relationer

MiraRelease

 

Nu finns en ny modul tillgänglig för hantering av anpassade relationer i NE/5.

Med denna modul får du en tydlig överblick över relationer mellan personer i systemet och även mellan personer och organisationer. Du har även möjlighet att skapa dina egna typer av relationer. Du kan även göra urval på relationer samt ladda ner relevant information till en rapport.

Prata med din projektledare om du vill veta mer vad som krävs för att få denna modul implementerad i ditt system.

Nedan följer mer informationer om funktionaliteten i modulen.

En intern användare kan skapa en relation mellan en person/organisation och en
annan person/organisation

Med modulen blir en ny flik tillgänglig på personkortet och organisationskortet i RM – Relationer. Här kan du hantera relationer kopplade till personen eller organisationen. Du kan lagra relationer mellan person-person, organisation-organisation eller person-organisation.

 
 
 

Översiktsfliken

Vissa viktiga relationer syns direkt på översiktsfliken på ett personkort för lyfta fram informationen. En sådan relation är “gift med”, se exempel nedan.

Urval

Samtliga relationer och relationstyper som finns går att göra urval på för att få fram de personer man eftersöker. Exempel på urval som går att göra är till exempel “Alla som sitter i någon styrelse” eller “Alla som är vän med personen x”. Sökresultatet går sedan att arbeta vidare med, ladda ner till en rapport, spara undan till ett urval eller göra ett utskick till.

Härledda relationer
 

Vissa relationer skapar man manuellt i systemet medan andra relationer går att härleda via redan lagrad information. De härledda relationerna visas på relations-fliken på personer och organisationer.

Filtrering

När antalet relationer i systemet blir många finns det möjlighet att filtrera de relationer på en person som man är intresserad av. Möjligheten finns även att visa samtliga relationer och härledda relationer på en person.

Hantera relationstyper

Möjligheten finns att redigera, ta bort och skapa egna relationstyper utöver de som redan finns i systemet som standard.