Ny release av NE/5 (#2950)

MiraAlumni Relations, Career Services, Event Management, Executive Education, Fundraising Management, International Office, Rankings

Nu kommer höstens första release av NE/5 #2950 och den kommer bli tillgänglig i våra kundsystem med början i oktober. Nedan finns information om innehållet i releasen, för specifik information om vad som gäller för just dig så kan du alltid vända dig till din projektledare.
Evenemangsserier*
Evenemangsserier kan användas när du behöver dela upp ett större evenemang (t.ex. en konferens) i flera delevenemang eller vill samla till exempel höstens lunchseminarier under en rubrik. Du får då en gemensam informationssida för evenemanget som du kan använda i inbjudningar och informationsmaterial. Från informationssidan kan deltagarna få en överblick över hela evenemangsserien och anmäla sig till delevenemangen. Som intern användare kan du lätt ta fram rapporter både från delevenemang och hela evenemangsserien. Denna tilläggsmodul förutsätter att du har evenemangshantering. (#10731)
Nya standardrapporter för urval
Vi har utökat antalet standardrapporter som du som internanvändare har tillgång till när du hanterar urval i RM. På fliken “Behandla urval” hittar du nu även rapporter med till exempel utbildningsinformation och adresslistor med arbetsadresser. (#12214)
Skapa urval av personer och/eller företags utefter e-postadress, PersonID eller FöretagsID*
Nu kan en intern användare skapa statiska urval i RM från e-postadresser, personid eller företagsid. Det betyder att du kan hämta en Excelrapport från RM och efter att du behandlat rapporten göra valda personer enkelt tillgängliga i ett statiskt urval genom att kopiera och klistra informationen från personid-kolumnen. Du kan också använda det till att skapa ett urval för personer som deltagit i ett företagsevenemang eller är prenumeranter på studenttidningen genom att klistra in deras e-postadresser. (#12212)
Flerspråkig snabbfråga*
Om du har en flerspråkig portal så stöder nu snabbfråga publicering av snabbfrågor på de olika språken. Du väljer enkelt vilket språk som snabbfrågan ska vara på och den blir synlig i portalen för medlemmar med den språkinställningen. Detta ingår för de som idag har snabbfråga och flerspråkigt system. (#12215)
Listning av grupper i RM*
Om du har modulen grupper finns nu en lista över grupperna i RM som visar antal medlemmar och direktlänkar till grupperna i portalen. Har du tillägget officiella grupper så finns även en separat lista över dessa. (#12221)
Mindre justeringar
Vi har optimerat urvalsmodulen för att ge ökad prestanda och kortare responstider.
Kunna skapa ett statiskt urval direkt från gör urval.
Justering i globalsök i portalen som nu indexerar företag från för de som har CV modulen
Bättre hantering av profilbilder i listor, centrerar bilden vertikalt.
För flerspråkiga system i portalen byts nu inte språket i portalen när en administratör går in i RM
Förbättrad prestanda kring datahämtning vilket ger snabbare sidladdningar
————————————————————————————–
* Den här funktionaliteten är en tilläggsmoduler eller en utökning av en tilläggsmodul. Om ditt system har modulen så får du tillgång till förbättringarna. Om du inte har modulen så prata med din projektledare om vad det skulle innebära att lägga in modulen i ditt system.
På gång…

Förbättringar i Officiella grupper och integrerade kanaler
Vi gör förbättringar i modulen Officiella grupper som genom detta får tillgång till egna publika sidor och större möjligheter att anpassa gruppens grafiska profil.
Adresshantering
Vi utvecklar en ny version av vår adresshantering för personer som ger möjlighet till att hantera flera adresser och på ett bättre sätt ange kontaktadresser. I den här versionen kommer också en standardiserad hantering av tillfälliga adresser och den är förberedd för importer av adressinformation från PAR och SPAR.
Historik på person och organisationer
Vi ser över hur vi visar för interna användare visar vilka ändringar som har gjorts, vem som gjort dem och när de gjordes på person- och företagsprofilerna.
Facebook Connect
Med denna modul ger man medlemmar i portalen möjlighet att använda sitt Facebook-konto för att logga in till portalen.