Karriärservice. Vem äger data och relationer?

MiraBlog

I rekryteringsbranschen är det många företag som kontaktar universitet och högskolor med erbjudanden om karriärtjänster. Det finns givetvis både mer och mindre seriösa aktörer, men många har riktigt bra lösningar med bra erbjudanden för studenter och alumner. Vi vill förtydliga hur Mira Network ser på ett kommersiellt företags roll i relation mellan lärosätet och studenter, alumner och företagskontakter.

I högkonjunktur har rekryteringsföretag inte svårt att hitta kunder i form av arbetsgivare som vill rekrytera, utan utmaningen är istället att hitta de bästa talangerna. Rekryteringsföretagen lägger stora resurser på att bygga upp databaser med många CV:n. Att lyckas få tillgång till studenter och alumner direkt från universitet och högskolor är en guldgruva. Även att få dra nytta av lärosätenas starka varumärken har ett stort värde, både mot studenter och alumner och mot företagen. Att studenter och alumner får tillgång till bra karriärtjänster har givetvis ett stort värde, men för universitet och högskolor är det viktigt att inte lämna bort data och relationen till externa företag.

Vad många rekryteringsföretag vill
1. Att samla karriärtjänster ger en intressantare helhet

Allt fler universitet och högskolor inser vikten av att ge bra karriärtjänster till sina studenter och alumner. Många har karriärplanering som en del av utbildningen, flera tillhandahåller webbaserade karriärnätverk, karriärguider, med mera. Om karriärrelaterad information sprids ut till för många olika system, så tappar man många läsare/besökare. Om man däremot tillhandahåller karriärguide, jobbannonser, företagspresentationer, stöd för nätverkande andra funktioner på ett ställe så blir helheten mycket intressantare.

2. Synergier inom Externa Relationer

Det finns många synergier inom externa relationer, men en kedja är att för att lyckas med fund raising behöver ett universitet en stark alumnverksamhet, och för att lyckas med alumn-verksamheten måste universitet ha bra erbjudande till alumnerna, och en bättre karriär  är det bästa erbjudandet universitetens alumnverksamhet kan ge sina alumner. För att stärka alumn-verksamheten måste karriärtjänsterna tillhandahållas under lärosätets varumärke.

En annan kedja är att företag som vill rekrytera och marknadsföra sig mot studenter och alumner är ofta bra samarbetspartners för andra delar av universitetet. De företagen kan bidra med annan typ av finansiering som uppdragsforskning, delta i partnerprogram, etc.

3. Karriärtjänster är ofta en viktig verksamhet för studentkårerna

Förutom att arbetsmarknadsdagar ofta är en mycket viktig språngbräda ut i arbetslivet för många studenter, så är de ofta både en viktig inkomstkälla för studentkårerna liksom en bra erfarenhet i att driva projekt för engagerade studenter.

Allt fler universitet ser behovet av att hjälpa studentkårerna att kvalitetssäkra arbetet med relationerna till arbetsgivare. Personer utanför högskolan gör sällan någon större skillnad på lärosätets varumärke och studentkåren, och därför är det viktigt att kontakterna med företag sköts professionellt varje år.

4. Karriärservice kan stärka det egna lärosätets varumärke och stödja studentrekrytering

Att kunna visa att med examen från just detta lärosäte så blir du attraktiv på arbetsmarknaden är ett viktigt argument när det gäller att attrahera nya studenter. Det är viktigt att lyfta fram det egna lärosätets unika kvaliteter och kontinuerligt arbeta för att skapa och underhålla ett starkt varumärke. Undersökningar visar att alumner oftast är den grupp som har den starkaste, och mest positiva, bilden av sitt lärosätes varumärke. Det är en relation som är värd att bygga vidare på.

Mira Networks koncept för karriärtjänster

Det ligger inte i universitetens intresse att ge bort data om sina studenter och alumner och därmed släppa relationer till studenter, alumner och företagskontakter. Universiteten missar då en värdefull möjlighet att skapa relationer som är till nytta i nyckelfrågor som studentrekrytering, fundraising eller företagskontakter.

Vår grundläggande inställning är att universiteten inte bara ska äga all data om alumner och företag, utan även att det är universiteten som ska äga relationerna i form av varumärke och kommunikation. Vi skulle aldrig skicka någon kommunikation till någon av våra kunders studenter, alumner, eller företagskontakter utan att ha ett explicit uppdrag från varje specifik kund.

Vi skyltar inte med “Mira” som varumärke mot studenter, alumner eller företag, utan all relation sker under lärosätets eget varumärke. Varje lärosäte äger sin data, varje lärosäte äger sina relationer – och all kommunikation sker under under lärosätets varumärke.