På tråden med… Peter André Schwarz, alumnikoordinator på Universitetet i Stavanger

MiraAlumni Relations

Peter er utdannet på Universitetet i Oslo og har bakgrunn fra en nasjonal studentorganisasjon der han har jobbet med events og medlemshåndtering. Nå er han drivende i det fremgangsrike alumninettverket på Universitetet i Stavanger, som har fått stor tilvekst denne sommeren.

– UiS Alumni har kjørt en vervekampanje denne sommeren som virkelig kan gi inspirasjon til andre læresteder. Fortell om den!
– Det begynte i fjor, med at vi lurte på hva vi kunne ha som gulrot for å få avgangsstudentene til å melde seg inn i alumninettverket. Vi laget en konkurranse der alle som meldte seg inn i alumninettverket innen en viss dato ble med i trekningen om en attraktiv premie. Rått og Råde-festivalen (www.rxr.no) i Stavanger er en lokal festival med store internasjonale artister, og da vi kontaktet dem og fortalte om alumninettverket og muligheten for å markedsføre seg direkte inn i deres målgruppe, var de veldig positive med en gang og ga oss to festivalpass med entre til hele festivalen! Vi sendte ut mail til alle våre avgangsstudenter med invitasjon til alumninettverket og fortalte om trekningen, og alle våre nåværende studenter kunne også melde seg inn og delta i konkurransen. Gjennom nettverket formidlet vi ledige stillinger på festivalen, vi la opp annonser i karriereportalen om at de trengte frivillige som bartendere og vakter. Det ble en god deal for begge parter, så god at da vi kontaktet festivalen igjen i år ga de oss fire festivalpass!

– Hvordan ble responsen på kampanjen?
– Da vi gjennomførte trekningen etter årets kampanje hadde vi fått inn 430 nye medlemmer!!! Det var moro å ringe de fire heldige vinnerne, og ikke minst veldig moro at jeg tror at vi skal nå årets mål om å komme opp i 7000 medlemmer i nettverket. Nå har vi over 6400, og det er en hel høst igjen av året!

– Årets mål, sier du, hvordan jobber du med målsetninger og planer for nettverket?
– Min stilling som alumnikoordinator ligger i strategi- og kommunikasjonsavdelingen på universitetet, og det er sjefen for avdelingen som følger meg opp. Hun har satt et mål om antall medlemmer for meg – men jeg har satt en høyere ambisjon for meg selv, som jeg tror er realistisk! I tillegg har jeg en handlingsplan for året for andre aktiviteter, som månedlige nyhetsbrev og arrangementer, som jeg følger opp selv i løpet av året, slik at jeg vet hvordan jeg ligger an. Og vi har flere spennende rekrutteringsplaner utover høsten!

Jeg merker også at jo flere medlemmer du har, jo mer kan du gjøre! Her på avdelingen vet de jo om alt som foregår på universitetet, og det gjør at jeg kan plukke opp dette og videreformidle det som er interessant for alumnene. Alle går jo ikke rundt og tenker på alumnene hele tiden! Når universitetet sender ut sitt eksterne magasin, for eksempel, har vi fra og med i år alltid med et alumniportrett. På Universitets årsfest som markerer at vi ble universitet har vi laget et eget nettverkstreff som er spesielt for alumner. Her gjelder det å gå ut både bredt og samfunnsaktuelt for å nå alle typer alumner, i fjor hadde vi f.eks. en foreleser som har forsket på hvordan ”trygd smitter” og som hadde vært mye i media. Alumnene som var til stede på forelesningen og minglet etterpå satte så stor pris på treffet at vi vil gjenta opplegget i år. Nå håper vi at jungeltelegrafen skal sørge for større oppmøte i år enn i fjor!

– Alumninettverk er jo ofte eksklusive for studenter som har fullført studiene. Hvorfor har du valgt å invitere inn studentene?

– Det er så mye lettere å få dem inn og bruke portalen mens de er studenter! Akkurat når de er ferdige har de så mye annet de er opptatt av – og da har vi dem allerede inne i systemet. Studentene blir jo alumner, og avsluttede studier er eksklusivt uansett, vi vil ikke skape kunstige skiller. Nå har vi en kombinert alumni- og karriereportal, og universitetets karrieresenter legger opp annonser i nettverket. På sikt håper vi å dele dette opp i to kanaler rent systemmessig. Vi har også hatt kontakt med studentorganisasjonene for å se hvordan de kan ha nytte av nettverket og ha egne grupper der, i stedet for at det blir konkurranse, og de har vært overveldende positive!

Studenter og alumner har dessuten glede av hverandre! Man kan jo ha arrangementer som kombinerer alumner og studenter. Med inspirasjon fra Handelshögskolan ved Göteborgs Univsersitet vil vi prøve oss på inspirasjonssamlinger, der 5-6 alumner forteller om jobbene sine og er tilgjengelige for studentene for mingel og samtale etterpå. Alumnene synes jo også det er interessant å møte studentene!

– Takk for at du ville dele dette med oss, Peter! Det blir spennende å se om du når målene dine for høsten, lykke til med det!