Nordic careers Network Conference – gästskribent Erik Lund från HANKEN

MiraCareer Services, Conferences, social media


I början av juni månad genomfördes årets Nordic Careers Network Conference, detta års konferens gick av stapeln i Danmark, Aalborg. Konferensen är årligen återkommande och är relevant för alla som arbetar med karriär och yrkesvägledning på universitet och högskolor.

Huvudämnet för i år var ”din dagliga verktygslåda” med ett potpurri av föreläsningar och workshops.

Erik Lund från Hanken, Svenska handelshögskolan i Finland, deltog på konferensen och vi är glada att kunna presentera honom som gästskribent här på bloggen. Erik berättar i sin text lite om innehållet på konferensen och framförallt får vi höra om hans reflektioner och vad det var som mest av allt fångade hans intresse. Stort tack till Erik och trevlig läsning!
Nordic careers Network Conference – Gästinlägg av Erik Lund

– Nya verktyg eller kanske snarare gamla verktyg i en ny verklighet var den genomgripande tanken i årets NCNC. Under konferensen hade deltagarna möjlighet att bekanta sig med hur olika karriärcenter runt om i norden tagit ”Web 2.0” till en del av deras verksamhet och vilka framgångar och utmaningar som detta fört med sig.

De för mig kanske två mest intressanta presentationerna under konferensen var keynotespeaker Helen Pownall, karriärkonsult vid University of Manchester Careers Service i Storbritannien som sparkade igång konferensen med att, presentera nya och spännande möjligheter för interaktion med studenter, arbetsgivare och varandra som de sociala medierna erbjuder karriärcenter. Hon gav sin presentation på ett väldigt jordnära sätt så att åhörarna fick en genuin inblick i hur vardagen ser ut vid ett karriärcenter där utnyttjande av de sociala medierna är i en central roll.

Samtidigt som fördelarna med de nya medierna stod klara kunde jag samtidigt konstatera att de inte kommer gratis. För att vara framgångsrik i de nya medierna måste användaren ha klart för sig vilket budskap lämpar sig för vilken kanal samt framför allt bör man vara förberedd på att investera en hel del tid för att vara framgångsrik. Nyckeln till framgång ligger i att kunna identifiera de mest intressanta kanalerna för karriärcentrets verksamhet och koppla dessa till redan existerande verksamheter. På detta sätt är du inte tvungen att göra någonting på ett helt nytt sätt utan istället kan du med ganska små insatser öka på verksamhetens genomslagskraft. Helen Pownall presenterade hur hon effektivt utnyttjar t.ex. Facebook och LinkedIn som stöd för karriärcentrets verksamhet och i många fall hade dessa t.o.m. kunnat forma om och tagit över en del av verksamheten med stor framgång.

Den andra mycket intressanta presentationen jag deltog vid hölls av Ulla Boström Hjort och Anna Månsson från Lunds universitet. De visade vad allt de kunnat bygga upp på en kort tid genom en effektiv användning av databaser. Genom att kombinera arbetsplatsdatabasen med alumn databasen har de skapat ett effektivt och värdefullt nätverk för såväl sina alumner som studenter.

I sin enkelhet erbjuder databasen möjlighet för studenten att registrera sitt CV. Arbetsgivare kan annonsera om arbets- och praktikplatser, uppsatser m.m. Alumni annonserar behov från deras nuvarande arbetsgivare och kan hålla dig uppdaterad om nya utbildningar och övriga intressanta evenemang universitetet erbjuder.

Förutom att erbjuda karriärmöjligheter och fungera som stöd på många olika sätt vid arbetslivsmässor på universitetet skapar databasen en naturlig mötesplats där alumner kan erbjuda sina tjänster som gästföreläsare vid föreläsningar, mentorer och professionella experter inom sina områden. Denna kombination av de olika databaserna samt möjligheten till interaktion mellan medlemmarna av databasen skapar ett stort mervärde som troligtvis inte kunde åstadkommas utan dessa innovativa tekniska lösningarna med de arbetsresurser som står till buds vid de flesta karriärcentren i norden.

Riktigt intressant blir det hela då man börjar fundera över hur man kunde kombinera dessa två tekniska lösningar och skapa en effektiv och naturlig dialog mellan dessa. Här tror jag det finns massor med möjligheter för att ytterligare stöda såväl studenter som hela universitetet i en allt skarpare internationell konkurrens.

NCNC 2010 var en ytterst inspirerande konferens och gav mig många nya idéer för hur vi kunde utveckla den service vi ger. Nästa år kommer konferensen att hållas på Island för första gången och jag rekommenderar varmt alla som som arbetar med frågor relaterade till karriär och yrkesvägledning att delta!


[+/-] visa/dölj Gästinlägg