Vitenskapsbutikken – en tillbakablick från vårens konferens

MiraConferences

På konferensen gav Torunn Nylander och Anne M. Bjaerke från Vitenskapsbutikken alla deltagare ett smakprov på hur de arbetar med att förmedla examensarbeten mellan studenter på universitetens fakulteter och externa uppdragsgivare i näringslivet. Vitenskapsbutikken upprättades på initiativ av en grupp studenter redan 1993 och sedan 2008 drivs verksamheten av fast anställd administrativ personal. Torunn och Anne berättade kring tankarna bakom verksamheten och lyfte bland annat fram att:

· Verksamheten ger studenterna en möjlighet att komma i kontakt med arbetslivet redan under studietiden och hjälper dem bygga nätverk;
· Uppdragsgivarna får insyn i den akademiska värden och tillgång till aktuell forskning genom den ökade kontakten med studenterna och
· Verksamheten är positiv för UIOs önskan att öka genomströmning av studenter som går på universitet

I liknelse med Vitenskapsbutikken i Norge har Karlstads universitet startat Uppdragsbörsen. Uppdragsbörsen kopplar samman studenter och arbetslivet i Värmland med varandra och tittar på hur de båda parterna kan nyttja varandras kompetenser och erfarenheter. Även Umeå Universitet har kommit långt i sitt arbete här. Flera högskolor är på gång och tänker i liknande banor, vad kan studenterna göra för arbetslivet och vad kan arbetslivet sprida för kunskap och erfarenhet till studenterna?

Hur tänker ni kring förmedlingen av examensarbete och hur man bör arbeta strategisk för att öka kontakten mellan näringsliv och skola? Kontakta oss gärna på Mira om ni vill veta mer om hur man kan tänka och agera kring liknande frågor!